REITS- DYWIDENDOWY MODEL PRZYCHODÓW (CZĘŚĆ 1)

20 grudnia 2017 |

REITS- DYWIDENDOWY MODEL PRZYCHODÓW (CZĘŚĆ 1)

Dywidenda to część zysku przedsiębiorstwa do podziału pomiędzy akcjonariuszy, która nie zostaje zatrzymana. Spółki wypłacają bowiem dywidendy, z dochodów, które wcześniej zostały opodatkowane korporacyjnym podatkiem dochodowym.[1] Dodatkowo np. w Polsce płatnik dywidendy zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniego […]

więcej

12 grudnia 2017 |

W EUROPIE DZIAŁA 112 REIT-ÓW NOTOWANYCH NA GIEŁDACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W Europie REIT-Y  działają już w 15 krajach. Pierwszym krajem europejskim (i pierwszym krajem na świecie), który zaimportował system REIT-ów była Holandia.  W 1969 roku parlament holenderski wprowadził reżim fiskalny dla FBI (fiscale beleggingsinstelling). Obecnie, działa tam […]

więcej

1 grudnia 2017 |

LICZEBNOŚĆ PUBLICZNYCH REIT-ÓW NA ŚWIECIE OSIĄGNĘŁA 875

Na świecie działa ok. 875 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich  występuje w USA (221) oraz Brazylii (187). W Australii działa 52 podmioty, w Tajlandii – 47, a w Japonii – 46. W Europie, wg stanu na […]

więcej

3 listopada 2017 |

ZJAWISKO KONCENTRACJI RYNKÓW REITS

Na świecie działa ok. 875 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich  występuje w USA (221) oraz Brazylii (187). W Australii działa 52 podmioty, w Tajlandii – 47, a w Japonii – 46. W Europie REIT-y są zlokalizowane […]

więcej

1 listopada 2017 |

KAPITALIZACJA PUBLICZNYCH REIT-ÓW WYNOSI 1,8 mld USD

Kapitalizacja giełdowa wszystkich publicznych REIT-ów na świecie osiągnęła  w 2015 roku blisko 1,5 biliona USD. REIT-y  notowane na giełdach papierów wartościowych funkcjonują w ok. 40 państwach, z czego w większości z nich dominują podmioty publiczne (notowane […]

więcej

1 października 2017 |

EWOLUCJA REITS NA ŚWIECIE

Dyfuzja innowacyjnego sposobu finansowania i zarządzania nieruchomościami jakie miała miejsce w USA od 1960 roku przebiegała wolno, ale systematycznie. W latach 1960-1993 reżimy REITs obecne były tylko w trzech krajach: USA, Holandii oraz Australii. Liczba rynków […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach