Puls biznesu o funduszu OMEGA FIRST REITS FUND RAIF

6 września 2018

Pulsu Biznesu w artykule pt. “REIT-y jednak są dostępne dla Polaków” informuje o Omega First REITs Fund RAIF SA z Luksemburga, funduszu, którego polityka inwestycyjna polega na inwestowaniu wyłącznie w REIT-y.

Dziennik, w rozmowie z dr Grzegorzem Mizerskim, dyrektorem generalnym Omega, przedstawia podstawowe atrybuty funduszu, który skierowany jest wyłącznie dla inwestorów profesjonalnych.

Fundusz – jak pisze Puls Biznesu – ma charakter RAIF-a, czyli luksemburskiego alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Został już notyfikowany w Polsce na podstawie tzw. paszportu unijnego i specjalnego zawiadomienia CSFF – czyli luksemburskiego odpowiednika KNF, co specjalnie potwierdził Jacek Barszczewski, rzecznik UKNF.

Dr Mizerski spodziewa się dużego zainteresowania Polskich inwestorów, bowiem zagraniczne, a w szczególności amerykańskie REIT-y zostały uznane za najlepszą na świecie metodę inwestowania w nieruchomości komercyjne. Spowodowane jest to  bardzo wysoką płynnością sięgająca powyżej 7 mld USD dziennie, potencjał do skutecznej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, wysoką zyskownością sięgającą nawet 12,5% brutto średniorocznie (w okresie od 1981 roku do grudnia 2017 roku), zwolnieniem z podatku CIT oraz obligatoryjną wypłatą zysków.

 

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach