Fundacja

PO CO POWSTALIŚMY, MISJA I WIZJA

O Fundacji

Fundacja jest „think tankiem”, tj. niezależną organizacją pozarządową promującą innowacyjne koncepcje finansowania obrotu nieruchomościami, w tym m.in. głównie ideę i działalność Real Estate Investment Trust („REITs”).

Fundacja wspiera ideę utworzenia polskich Real Estate Investment Trust (w dalszej części zwanej „PL – REITs”), w szczególności ram organizacyjno-prawnych dla działalności polskich REIT-ów.

STATUT I CELE FUNDACJI

Statut

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze promocji innowacji w finansowaniu obrotu nieruchomościami i inwestycji alternatywnych, działalności REIT-ów, promocji idei utworzenia i działalności polskich REIT-ów oraz promowania zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) obejmujących w tym w szczególności:

  • wspierania idei akcjonariatu obywatelskiego w REIT-ach;
  • tworzeniu i propagowaniu najlepszych praktyk menedżerskich wśród polskich REIT-ów
  • dostarczanie wiedzy nt funkcjonowania zagranicznych, w tym amerykańskich REIT-ów

Cel Fundacji realizowany jest poprzez:

  • inicjowanie i współ-finansowanie badań naukowych dotyczących innowacji w nieruchomościach, w tym w szczególności dotyczących rynku polskich REIT-ów;
  • utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą;
  • organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Fundacji; realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publiczny
  • organizowanie seminariów, wykładów, konferencji naukowych, szkoleń i warsztatów
STATUT I CELE FUNDACJI

Przedstawienie fundatorów

i ich doświadczenia

Fundatorzy

dr Grzegorz Mizerski

więcej

dr hab. Mirosław Bojańczyk

więcej

Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz

więcej

Przedstawienie zarządu

i ich doświadczenia

Zarząd
i Rada Fundacji

Prezes Zarządu dr Grzegorz Mizerski

więcej

Członek rady Marcin Juszczyk

więcej

Członek rady Witold Zatoński

więcej

Członek rady RAFAŁ KWIATKOWSKI

więcej

Członek rady DR JACEK BARTOSIAK

więcej

Dokumenty

Statut Fundacji

pobierz pdf

Sprawozdanie finansowe za 2016-2017

pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za lata 2016-2017

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach