Fundacja

PO CO POWSTALIŚMY, MISJA I WIZJA

O Fundacji

Fundacja jest „think tankiem”, tj. niezależną organizacją pozarządową promującą innowacyjne koncepcje finansowania obrotu nieruchomościami, w tym m.in. głównie ideę i działalność Real Estate Investment Trust („REITs”).

Fundacja wspiera ideę utworzenia polskich Real Estate Investment Trust (w dalszej części zwanej „PL – REITs”), w szczególności ram organizacyjno-prawnych dla działalności polskich REIT-ów.

STATUT I CELE FUNDACJI

Statut

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze promocji innowacji w finansowaniu obrotu nieruchomościami i inwestycji alternatywnych, działalności REIT-ów, promocji idei utworzenia i działalności polskich REIT-ów oraz promowania zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) obejmujących w tym w szczególności:

  • wspierania idei akcjonariatu obywatelskiego w REIT-ach;
  • tworzeniu i propagowaniu najlepszych praktyk menedżerskich wśród polskich REIT-ów
  • dostarczanie wiedzy nt funkcjonowania zagranicznych, w tym amerykańskich REIT-ów

Cel Fundacji realizowany jest poprzez:

  • inicjowanie i współ-finansowanie badań naukowych dotyczących innowacji w nieruchomościach, w tym w szczególności dotyczących rynku polskich REIT-ów;
  • utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą;
  • organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Fundacji; realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publiczny
  • organizowanie seminariów, wykładów, konferencji naukowych, szkoleń i warsztatów
STATUT I CELE FUNDACJI

Przedstawienie fundatorów

i ich doświadczenia

Fundatorzy

dr Grzegorz Mizerski

więcej

dr hab. Mirosław Bojańczyk

więcej

Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz

więcej

Przedstawienie zarządu

i ich doświadczenia

Zarząd
i Rada Fundacji

Prezes Zarządu dr Grzegorz Mizerski

więcej

Dokumenty

Statut Fundacji

pobierz pdf

Sprawozdanie finansowe za 2016-2017

pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za lata 2016-2017

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl