PROCES GENEROWANIA WARTOŚCI PRZEZ FUNDUSZE DYWIDENDOWE TYPU REITS

3 września 2017 |

PROCES GENEROWANIA WARTOŚCI PRZEZ FUNDUSZE DYWIDENDOWE TYPU REITS

Główną działalnością funduszy dywidendowych typu REITs (tzw. core business) jest zarządzanie nieruchomościami, podnoszenie ich wartości i zwiększanie poziomu przychodów czynszowych. Prowadzi to do powiększenia bazy podatkowej, zwiększenia wypłat dla akcjonariuszy i zwiększenia wartości akcji REITs[1]. Wartość dla […]

więcej

3 sierpnia 2017 |

REITS – PRZEGLĄD DEFINICJI

Rynek nieruchomości daje możliwość atrakcyjnych inwestycji. Mogą one przybierać postać inwestycji bezpośrednich lub pośrednich. Inwestycje pośrednie mogą przybierać formę zakupu papierów wartościowych i instrumentów pochodnych lub inwestycji w fundusze wyspecjalizowane w inwestycjach w nieruchomości.  Jednym z […]

więcej

1 czerwca 2017 |

O STOPIE KAPITALIZACJI

Stopa kapitalizacji (ang. capitalisation rate, cap rate, nominal cap rate) to kluczowa miara w sektorze inwestycji w nieruchomości, powszechnie stosowana także w sektorze REIT-ów. Jest to początkowy zwrot (stopa zwrotu) oczekiwany przez nabywcę nieruchomości, wyrażony jako procent ceny […]

więcej

1 stycznia 2017 |

PIERWSZA MONOGRAFIA O REIT-ach JUŻ W KSIĘGARNIACH

Miło nam poinformować, że pierwsza w języku polskim monografia dotycząca REITs już jest na półkach księgarskich. Autorem książki “Real Estate Investments Trusts (REITs) – efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości” jest prezes zarządu Fundacji  Grzegorz Mizerski. Przedmowę […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach