O trzech najważniejszych rzeczach, o jakich trzeba pamiętać przy inwestowaniu

9 września 2018 |

O trzech najważniejszych rzeczach, o jakich trzeba pamiętać przy inwestowaniu

Niskie stopy procentowe wymuszają na naszych inwestorach poszukiwanie atrakcyjnych zamienników do klasycznych lokat bankowych. Jednocześnie, na każdy typ inwestycji należy patrzeć przez pryzmat trzech kluczowych parametrów: bezpieczeństwa, płynności oraz zysku. Czy istnieje inwestycja idealna, która dawałaby […]

więcej

3 września 2018 |

JP Morgan: REIT-y najzyskowniejsze w ostatnich 20-latach

Amerykańskie REIT-y – w ostatnich 20 latach najzyskowniejsze! Tym razem wysoką zyskowność REIT-ów potwierdza największy bank inwestycyjny świata – JP Morgan.  Na pierwszym miejscu – grupa kapitałowych REIT- ów + 9,1% średniorocznie. Drugie miejsce przypadło inwestycji […]

więcej

20 sierpnia 2018 |

Amerykańskie REIT-y kapitałowe – Czym Są?

REIT-y w USA dzielą się na dwie kategorie: kapitałowe (equity) oraz na hipoteczne (mortgage). REIT-y kapitałowe są właścicielami nieruchomości komercyjnych w odróżnieniu od REIT-ów hipotecznych, które inwestują w papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. Equity REITs stanowią ponad […]

więcej

1 sierpnia 2018 |

80 mln Amerykanów zainwestowało w US-REITs

Jak podaje NAREIT – już ponad 80 mln Amerykanów zarabia na nieruchomościach komercyjnych wykorzystując REIT-y amerykańskie. Kapitalizacja giełdowa tych podmiotów przekroczyła 1,1 biliona USD czyli jest ponad  3 x razy wyższa niż kapitalizacja całej polskiej giełdy. […]

więcej

8 kwietnia 2018 |

MODEL EU-REITS EICHHOLZA I KOKA (2007)

Opracowanie jednolitego modelu prawno-instytucjonalnego REITs dla EU przyczynić się miało do modernizacji rynku nieruchomości, zwiększenia zatrudnienia, wyrównania szans pomiędzy podmiotami działającymi w branży nieruchomości a instytucjami finansowymi, które inwestowały w nieruchomości samodzielnie oraz umożliwienia bezpiecznego inwestowania […]

więcej

7 marca 2018 |

MODEL EU-REITS CAMBELLA I SIRMANSA (2002)

Brak jednolitych rozwiązań prawno-instytucjonalnych dotyczących europejskich REITs skłoniła dwójkę naukowców amerykańskich Campbella i Sirmansa (2002) do podjęcia próby uogólnienia systemów obowiązujących na świecie (głównie w USA). W efekcie opracowano model systemu dla EU-REITs oparty na rozwiązaniach […]

więcej

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl