Wady i zalety REIT-ów

10 maja 2018 |

Wady i zalety REIT-ów

Animacja przedstawia podstawowy zalety i wady REIT-ów. Do głównych zalet należy zaliczyć: możliwość inwestowania niewielkich kwot w nieruchomości co zmniejsza ryzyka inwestycyjne, zdolność do generowania zysków i budowania wartości dla inwestorów, wysoką efektywność w dywersyfikacji portfela […]

więcej

10 lutego 2018 |

ZYSKOWNOŚĆ REITÓW W USA

REIT-y amerykańskie to wysoko-zyskowne podmioty inwestujące w nieruchomości komercyjne. Jak podaje NAREIT – inwestycja polegająca na zakupie w okresie 1990-2015 akcji kapitałowych REIT-ów i pasywnym zarządzaniu (buy and hold) mogła przynieść średniorocznie 11,45% brutto w porównaniu […]

więcej

4 lutego 2018 |

JAK DZIAŁAJĄ REITY?

REIT-y inwestują wyłącznie w nieruchomości komercyjne (REIT-y kapitałowe) lub w pożyczki hipoteczne (REIT-y hipoteczne). Działają jak klasyczne fundusze inwestycyjne: zbierają środki finansowe od inwestorów za które kupują nieruchomości, które następnie wynajmują. Zobacz film Dla tych, którzy […]

więcej

15 stycznia 2018 |

REITY- DYWIDENDOWY MODEL PRZYCHODÓW (CZĘŚĆ 2)

Polityka dywidendowa REIT-ów nie jest uznaniowa. Ograniczenia związane są z następującymi elementami: REIT-y nie zatrzymują osiągniętego zysku w spółce, lecz wypłacają go w formie dywidendy; REIT-y zwolnione są systemowo z podatku od dochodu na poziomie korporacyjnym, […]

więcej

20 grudnia 2017 |

REITS- DYWIDENDOWY MODEL PRZYCHODÓW (CZĘŚĆ 1)

Dywidenda to część zysku przedsiębiorstwa do podziału pomiędzy akcjonariuszy, która nie zostaje zatrzymana. Spółki wypłacają bowiem dywidendy, z dochodów, które wcześniej zostały opodatkowane korporacyjnym podatkiem dochodowym.[1] Dodatkowo np. w Polsce płatnik dywidendy zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniego […]

więcej

1 czerwca 2017 |

O STOPIE KAPITALIZACJI

Stopa kapitalizacji (ang. capitalisation rate, cap rate, nominal cap rate) to kluczowa miara w sektorze inwestycji w nieruchomości, powszechnie stosowana także w sektorze REIT-ów. Jest to początkowy zwrot (stopa zwrotu) oczekiwany przez nabywcę nieruchomości, wyrażony jako procent ceny […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach