F.I.N.N. czyli REIT-y po polsku

17 października 2018

Polskie REIT-y już wkrótce. Sejm proceduje projekt polskich REIT-ów czyli F.I.N.N-ów.

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów można znaleźć tutaj.

Spółki typu FINN (czyli Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości) mają inwestować w nieruchomości mieszkalne – a za taką będzie uznawany budynek mieszkalny, udział w nim lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z gruntem lub udziałem w gruncie albo prawem użytkowania wieczystego gruntu lub udziałem w takim prawie, a także lokal do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Nieruchomością mieszkalną będzie także budynek lub lokal wykorzystywany do krótko- lub długoterminowego zakwaterowania. W tym przypadku chodzi o budynki (lokale) wykorzystywane do prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku lub internatów, akademików, domów studenckich. Żeby budynek został uznany za mieszkalny co najmniej 70 proc. jego całkowitej powierzchni użytkowej musi być wykorzystywana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Status FINN mogą uzyskać status spółki, które spełnią następujące warunki:

  • spółka musi być zawiązana na czas nieoznaczony;
  • musi mieć kapitał zakładowy nie mniejszy niż 50 mln zł;
  • spółka musi posiadać siedzibę i zarząd w Polsce;
  • spółka musi mieć w portfelu  co najmniej 5 nieruchomości mieszkalnych (stanowiących jej własność lub własność spółki zależnej) i uzyskiwać z nich przychody;
  • musi zostać wpisana do rejestru FINN, który stworzy Komisja Nadzoru Finansowego;
  • regularnie wypłacać dywidendę akcjonariuszom w wysokości zależnej od przychodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości mieszkalnych lub ich zbycia (90 proc.);
  • wszystkie akcje takiej spółki muszą być na okaziciela, nie może ona również emitować akcji uprzywilejowanych;

 

Co może zyskać spółka będąca FINN? Oto korzyści:

  • odroczenie terminu płatności podatku CIT  z tytułu uzyskiwanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych i ich zbycia – do czasu wypłaty dywidendy akcjonariuszom.
  • stosowanie 8,5 proc. stawki CIT od dochodów uzyskanych przez nie z najmu nieruchomości mieszkalnych (dochód ten będzie wyliczany nieco inaczej niż w przypadku pozostałych podatników podatku dochodowego).
  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółek zależnych, uzyskanych z najmu i zbycia nieruchomości mieszkalnych.

Fundacja Edukacji i Badań nad REITs kibicuje posłom i senatorom,aby szybko przeszli przez proces legislacyjny. Cieszymy się, że wreszcie polscy inwestorzy będą mogli docenić walory konstrukcji typu REIT-y. Liczymy też, że to dopiero początek przekształcania polskiego rynku finansowania nieruchomości komercyjnych i że za dwa-trzy lata pojawi się możliwość inwestowania w pozostałe klasy nieruchomości komercyjnych.

Źródło: http://www.prawobiznesowe.com/f-i-n-n-czyli-reit-po-polsku/

 

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl