MODEL ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (I)

5 kwietnia 2018

Model zarządzania nieruchomościami: zewnętrzne versus zarządzanie wewnętrzne

Jednym z istotnych problemów ładu korporacyjnego w tworzeniu PL- REIT może być rozstrzygnięcie czy nieruchomości w portfelu REITs powinny być zarządzane własnymi siłami i zasobami (zarządzanie wewnętrznie) czy może zarządzanie portfela powinno być outsource`owane poza REIT (zarządzanie zewnętrzne).  Zarządzanie nieruchomościami może odbywać się z wykorzystaniem doradców – firm zewnętrznych (zarządzanie zewnętrzne) lub może mieć charakter samodzielny – z wykorzystaniem personelu i zasobów własnych.

Na świecie nie istnieje jeden powszechny model zarządzania nieruchomościami. Przeważa jednak podejście liberalne. Obie formy zarządzania dopuszczono w 14 systemach m. in. w Australii, Hong-Kongu, na Tajwanie. W Europie rozwiązanie to jest powszechne: stosowane jest we Francji, Niemczech, Irlandia, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, Litwie, Luksemburgu, Holandii, we Włoszech, podobnie jak w USA i RPA. Natomiast korzystanie z ekspertów zewnętrznych i obligatoryjne korzystanie z usług zewnętrznych firm property management wprowadzono w Japonii, Malezji, Singapurze, Korei Południowej, a w Europie w Hiszpanii, Turcji, Brazylii i Indiach.  Wymóg samodzielnego zarządzania obowiązuje w czterech systemach: w Kanadzie, Belgii, Finlandii oraz Grecji \

(Źródło: Mizerski G. (2016) REITs – efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości, CeDeWu, Warszawa).

Załączniki:

Jak zacząć korzystać z Dropbox

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl