NBP KRYTYCZNIE O USTAWIE O PL-REITS

20 listopada 2017

3.07.2017, Warszawa (PAP/Media) – NBP ostrzega, że wejście teraz w życie ustawy o spółkach wynajmu nieruchomości i wprowadzenie do polskiego prawa funduszy REIT może mieć negatywny wpływ na rynek informuje w poniedziałek “Puls Biznesu”.

Ustawa dotycząca wprowadzenia REIT (Real Estate Investment Trust) miałaby zacząć obowiązywać od początku 2018 roku. Krytycznie do daty wprowadzenia  w Polsce REIT-ów odniósł się prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w piśmie do Ministerstwa Finansów.

“Należy bardzo skrupulatnie zastanowić się nad ramami czasowymi takiego działania, gdyż obecny moment zdaje się być najgorszym z możliwych” – cytuje fragment pisma prezesa Glapińskiego “PB”.

Według NBP wprowadzenie regulacji w nieodpowiednim momencie przyspieszało i wzmacniało kryzysy na rynku nieruchomości. Przypomina, że od wielu lat na rynku nieruchomości handlowo-usługowych, a w szczególności warszawskim rynku biurowym, narasta nierównowaga. Wywołały ją niskie stopy procentowe i ekspansja zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Zagraniczni inwestorzy kupujący najlepsze obiekty stosują w nich dumpingowe czynsze, co przekłada się na problemy ze znalezieniem najemców w obiektach o niższym standardzie. Zdaniem banku centralnego to właśnie one trafią do polskich REIT-ów – czytamy w “PB”.

Jak podaje gazeta, według NBP: “Istnieje duże ryzyko, że polskie niedoświadczone jeszcze spółki posiadające świeży kapitał, poddane presji zakupów ułatwią wycofywanie się dużych firm z upadającego segmentu rynku. Ponieważ będą to krajowe podmioty, będą się finansowały w krajowym sektorze bankowym, który przejmie ryzyko od banków zagranicznych”. Bank centralny uważa, że w konsekwencji nastąpi negatywna selekcja “i polscy emeryci i drobni inwestorzy kupią nierentowne nieruchomości tracąc swoje oszczędności”, co może wywołać “presję polityczną na pokrycie strat ze środków publicznych”.

NBP sprzeciwia się także proponowanemu dla polskich REIT-ów mechanizmowi podatkowemu. “Światową zasadą jest, że jedynym podatkiem, jaki pobierany jest od zysków z najmu uzyskiwanych przez REIT-y, jest podatek, który akcjonariusze muszą zapłacić od dywidendy. Polski projekt zakłada zniesienie tzw. podatku Belki od dywidend wypłacanych przez REIT. Wraz z transferem zysków do akcjonariuszy REIT miałby jednak płacić 8,5 proc. od dochodów z najmu, niepomniejszonych o odpisy amortyzacyjne” – wyjaśnia “PB”.

Narodowy Bank Centralny podkreśla, że taki mechanizm nawiązuje do opodatkowania osób fizycznych wynajmujących mieszkania, a na tym rynku argumentem za jego stosowaniem jest duża skala tzw. szarej strefy. W przypadku REIT-ów inwestorami byłyby także osoby prawne, a same REIT-y będą działać na rynku nieruchomości komercyjnych, gdzie nie występuje problem szarej strefy.

Według NBP brak także ustawowej definicji rozproszenia akcjonariatu, co może doprowadzić do tego, że w polskich warunkach REIT-y będą narzędziami optymalizacji podatkowej dla bogaczy. (PAP) źródło: www.stooq.pl

Wydaje się, że Puls Biznesu dramatyzuje przekaz. Czytając bowiem pełny dokument NBP uważny czytelnik raczej odnosi wrażenie, że NBP jest generalnie ZA wprowadzeniem PL-REITs wskazując m.in. że wprowadzenie ustawy o SRWN pozwoli na wyeliminowanie luki infrastrukturalnej oraz na potrzebę budowy zasobu nieruchomości, a zgłoszone uwagi do ustawy MF dotyczą głównie ochrony inwestorów indywidualnych i eliminacji niepotrzebnych ryzyk związanych z funkcjonowaniem REITów w Polsce. Pomimo, że niektóre tezy NBP wydają się co prawda kontrowersyjne (np. o braku doświadczenia PL-REITs i w związku z tym kupowaniu aktywów niskiej jakości lub po zawyżonych cenach czy zbliżającym się kryzysie na rynku nieruchomości  biurowych, szczególnie w kontekście Brexitu i pojawienia się oznak nowej fali popytu na tę klasę nieruchomości ,szczególnie w Warszawie), to wydźwięk jest jednoznaczny: NBP wspiera wprowadzenie REITów do Polski. Jedyny krytyczny element to propozycja przesunięcia daty startu systemu na nieoznaczoną przyszłość, ale wydaje się, że będzie to przedmiot dalszych dyskusji pomiędzy tymi instytucjami.

Wkrótce przedstawimy stanowisko Fundacji związane z uwagami NBP.

Pełny tekst z uwagami zgłoszonymi przez NBP w załączniku.

Załączniki:

NBP, Czerwiec 2017

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl