PREMIER JAPONII STAWIA NA REITY

31 sierpnia 2018

Japoński rząd Premiera Shinzo Abe wdraża z sukcesem nową strategię  gospodarczą, nazwaną strategią “trzech strzał”. W założeniach ma ona na celu wzmocnienie i  odblokowanie długoterminowego wzrostu gospodarczego w Japonii i walkę z deflacją.

Jednym z fundamentalnych wyzwań strategii jest zwiększenie wielkości sektora nieruchomości komercyjnych w Japonii do 2020 roku. Centralnym punktem tej strategii są japońskie REIT-y (J-REITs). Celem podjętych działań jest zwiększenie kapitalizacji giełdowej publicznych J-REIT-ów  do ok. 270 mld USD do końca dekady. W 2015 roku kapitalizacja tych podmiotów przekraczała 84 mld USD, a sektor japońskich REIT-ów, który  tworzy ok. 50 podmiotów zajmował drugie miejsce na świecie pod względem kapitalizacji giełdowej (ex equo z Australią), za Stanami Zjednoczonymi (obecnie kapitalizacja US-REITs wynosi ponad 1,1 biliona USD).

Plan działania na rzecz wzrostu inwestycji w  japońskim rynku nieruchomości  komercyjnych składa się z trzech głównych elementów:

  • po pierwsze: aktywna dywersyfikacja i rozszerzenie klas aktywów nieruchomości, które mogą być sekurytyzowane w ramach systemu REIT-ów, na nowe klasy nieruchomości komercyjnych: z rynku opieki zdrowotnej, obiektów turystycznych  i infrastrukturalnych;
  • pod drugie: promowanie międzynarodowej dywersyfikacji i zachęcenie J-REITs do inwestowania w nieruchomości komercyjne poza granicami Japonii;
  • po trzecie: zachęcanie japońskich REIT-ów, do  inwestowania na rynkach lokalnych w Japonii, głównie w pod-sektor hotelarski, który zapewni  zaspokojenie zwiększającego się popytu turystycznego.

Źródło: http://www.aprea.asia/reits/

Więcej informacji o sektorze japońskich REIT-ów – http://en.japan-reit.com/

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl