REIT-Y JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU PASYWNEGO – CZ. IV

9 sierpnia 2018

Część IV Inwestowanie w spółki dywidendowe w Polsce to trudne zadanie

Inwestowanie dywidendowe zyskuje coraz większą popularność także i w Polsce. Zalety i filozofię takiego inwestowania promuje np. Bankier.pl https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inwestowanie-dywidendowe-Poradnik-dla-poczatkujacych-7601780.html https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dochod-pasywny-z-dywidend-W-Polsce-to-trudne-7606844.html , Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) [2] oraz Stockwatch.pl.

Jak podaje Strefa Inwestora, na GPW funkcjonuje tylko 15 spółek, które wypłacają nieprzerwanie dywidendy przez 10 lat, które można nazwać “polskimi królami dywidendy”. Do tych spółek można zaliczyć m.in. Asseco, ATM Grupę, Dębicę, Kruszwicę, Orbis, Śnieżkę i Żywiec.

Tab. 1 Lista spółek z GPW wypłacająca dywidendę nieprzerwanie od ponad 10 lat

APATOR (APT)

ATMGRUPA (ATG)

CEZ (CEZ)

KRUSZWICA (KSW)

EFEKT (EFK)

EUROCASH (EUR)

ASSECOPOL (ACP)

HYDROTOR (HDR)

DOMDEV (DOM)

STALPROFI (STF)

WAWEL (WWL)

KGHM (KGH)*

ŻYWIEC (ZWC)

DĘBICA (DBC)

ELEKTROTIM (ELT)*

NEUCA (NEU)

ŚNIEŻKA (SKA)

Źródło: Bankier.pl na podstawie Notoria EquityRT

Niestety, ze względu na niestabilną sytuację w sektorze kredytów mieszkaniowych (tzw. problem kredytów frankowych) i w konsekwencji w wyniku zaleceń KNF, z listy stabilnych, publicznych spółek wypłacających systematycznie dywidendy wypadł ostatnio PKO BP SA. Dywidendę przestał wypłacać także KGHM SA. Dodatkowo, kursy części spółek, dotychczas  wypłacających  systematycznie dywidendy (np. Budimex, Amica, MW Trade i Sanok) obniżyły się w I półroczu 2018 roku istotnie (nawet o – 20%).

Okazuje się, że gdyby polski inwestor kupiłby na początku 2011 akcje spółek tworzących indeks dywidendowy WIG DIV (obecnie tworzy 35 spółek)[3] i trzymałby je do dziś, to zarobiłby na nich zaledwie 8,43%.   Jak podaje Bankier.pl, WIGdiv, zarówno w horyzoncie 5-letnim, 3-letnim, jak i rocznym radzi sobie słabiej niż WIG.

Według Bankiera.pl na polskiej giełdzie nie możemy więc mówić o „dywidendowej arystokracji”, a co najwyżej o „dywidendowej gołocie” [4].

Jest kilka przyczyn dlaczego inwestowanie w polskie spółki dywidendowe jest dużym wyzwaniem, podobnie jak budowanie dochodów pasywnych w oparciu o dywidendy wypłacane przez polskie spółki publiczne.

Do najważniejszych należy zaliczyć uznaniowy charakter wypłat zysków. Wystarczy, że na podstawie rynkowych (obiektywnych) przesłanek zarząd spółki zmieni politykę, odbija się to akcjonariuszach na braku wypłaty. Tak było w przypadku PKO BP (problem kredytów frankowych w portfelu) i KGHM (strata na inwestycjach zagranicznych). Zmiany polityki dywidendowej czy zmiany w otoczeniu rynkowej powoduje, że nie jest możliwe planować systematycznych przychodów. Ważną przyczyną jest to, ważne spółki dywidendowe należą do Skarbu Państwa i są narażone na ryzyko polityczne, co dodatkowo zniechęca inwestorów i utrudnia planowanie przychodów. Kolejną przyczyną jest brak kwartalnych wypłat dywidend (dywidendy w Polsce wypłacane są wyłącznie rocznie),  co częściowo hamuje zainteresowanie w inwestowaniu w takie spółki. Liczba spółek wypłacających stabilne dywidendy jest wciąż mała i trudno zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel. Nie ma też jeszcze polskich REIT-ów, które na rynkach na których działają zawsze koncentrują uwagę inwestorów dywidendowych.

Autor. dr Grzegorz Mizerski (www.grzegorzmizerski.pl)

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się jak zapewnić sobie dochód pasywny z REIT-ów zagranicznych, to zapraszamy do zapisania się na bezpłatny kurs internetowy organizowany przez Fundację Edukacji i Badań nad REITs oraz dr Grzegorza Mizerskiego.

Informacja i zapisy na http://www.grzegorzmizerski.pl

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl