STOPY KAPITALIZACJI W USA-REITS

1 kwietnia 2018

Na amerykańskim rynku  REITs, uzyskiwane stopy kapitalizacji (cap rate) różnią się istotnie. Jeden z najbardziej znanych US-REITs – Realty Income Corporation, którego model biznesowy polega na wynajmie nieruchomości handlowych według formuły 3 x netto (większość kosztów pokrywa najemca, triple net) pozyskuje nieruchomości ze stopą kapitalizacji na poziomie ok. 6%. Wydaje się, że płaci dużo, ale trzeba pamiętać, że obiekty takie mają długie umowy najmów (powyżej 10 lat), a większość najemców Realty Income posiada rating inwestycyjny (BBB).

Inny czołowy US-REIT – Omega Healthcare Investors (OHI), specjalizujący się w wynajmie obiektów  służby zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki, laboratoria) pozyskuje swoje obiekty ze stopą kapitalizacji na poziomie 8-9% ze względu na krótsze okresy umów i większe ryzyko najemców.  Obliczana w ten sposób stopa kapitalizacji nazywana jest często nominalną. „Efektywna” lub „ekonomiczna” stopa kapitalizacji obejmuje skutki znormalizowanych nakładów inwestycyjnych. Ogólnie rzecz biorąc wysoka stopa kapitalizacji oznacza wyższy zwrot i większe postrzegane ryzyko.

Więcej na temat stopy kapitalizacji pod linkiem http://www.fundacjareits.pl/pl/centrum-wiedzy/stopa-kapitalizacji-glowna-miara-efektywnosci-inwestycji-w-nieruchomosciach

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl