UDZIAŁ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH W AKCJONARIACIE USA-REITS

1 lutego 2018

Udział inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie USA-REITs zwiększa się systematycznie. O ile w w 1993 roku ich udział wynosił ok. 25%, to już w 2009 wzrósł do blisko 65%.  Koncentracja akcjonariatu także zwiększyła się znacząco z 14,77% w 1993, do ok. 28% w 2009.

Tabela. Udział inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie kapitałowych USA-REITs w latach 1993-2009.
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
udział wszystkich inwestorów instytucjonalnych  w akcjonariacie (w %) 25,18 40, 03 44,88 45,11 40,83 51,13 65,73 69,44 64,27
udział pięciu największych inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie (w %) 14,77 21,91 23,71 22,13 18,87 25,17 28,48 29,98 27,38
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Feng, Z., Price, S. M., & Sirmans, C. (2011). An overview of equity real estate investment trusts (REITs): 1993–2009.
Journal of Real Estate Literature, 19(2), 307-343., s. 341.

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl