WSKAŹNIK WYPŁATY DYWIDENDY JEST WAŻNĄ MIARĄ SIŁY REIT

28 maja 2018

Wskaźnik wypłaty (ang. payout ratio, PR) to stosunek corocznej stopy dywidendy REIT do jego FFO lub AFFO w przeliczeniu na jedną akcję. Np. jeżeli FFO wynosi 1 USD za akcję, a bieżąca stopa dywidendy wynosi 0,8 USD za akcję, to wskaźnik wypłaty FFO wynosi 80%. Im niższy poziom wskaźnika PR, tym pewniejszy poziom dywidend. Obecnie wskaźnik wypłaty wśród amerykańskich REIT-ów wynosi ok. 0,75 (75%) i systematycznie obniża się. Wskaźnik pokrycia >1,0 sygnalizuje, że w spółce dzieje się coś niedobrego.

Czasami inwestorzy stosują termin „wskaźnik pokrycia” (ang. coverage ratio) zamiast wskaźnika wypłaty (payout ratio).

Wskaźnik pokrycia mierzy zakres, w którym FFO lub AFFO pokrywa (zabezpiecza) wypłatę bieżącej dywidendy. W powyższym obliczeniu inwestorzy dzielą FFO lub AFFO przez stopę dywidendy, tzn. jeśli dywidenda wynosi 0,8 USD za akcję, a FFO wynosi 1 USD za akcję, wskaźnik pokrycia FFO stanowi 1 USD podzielony przez 0,8 USD, czyli 1,25. Im wyższy wskaźnik pokrycia, tym lepszej jakości dywidenda.

źródło: CFA Institute Industry Guidance: The REIT Industry, 2015 (www.cfainstitute.org).

Więcej miar i definicji w słowniku http://fundacjareits.pl/pl/taxonomy/term/3.

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl