ABC REITów (3) – model przepływu środków i wypłaty dywidendy

1 września 2018 |

ABC REITów (3) – model przepływu środków i wypłaty dywidendy

REIT-y działają jak klasyczne fundusze inwestycyjne. W zamian za emitowane instrumenty finansowe pozyskują środki od inwestorów. Następnie, przeznaczają je na zakup nieruchomości komercyjnych, zgodnie ze swoim modelem biznesowymi i strategią rynkową. Wybierane obiekty zazwyczaj są już skomercjalizowane (wynajęte). Takie obiekty powinny mieć potencjał do realizacji efektów skali i wygenerowania wyższych przychodów operacyjnych (FFO).

więcej

1 września 2018 |

ABC REIT-ÓW (2) – JAK ZARABIAJĄ?

Główną działalnością REIT-ów jest zarządzanie nieruchomościami, podnoszenie ich wartości i zwiększanie poziomu przychodów czynszowych. Prowadzi to do powiększenia bazy podatkowej, zwiększenia wypłat dla akcjonariuszy i zwiększenia wartości instrumentów udziałowych emitowanych przez REIT-y.

więcej

1 września 2018 |

REIT-y jako źródło zyskownego dochodu pasywnego-zysk 12,5% corocznie (cz. V)

Czy dywidendy z REIT-ów mogą być atrakcyjnym źródłem dochodu pasywnego? Budowanie dochodu pasywnego w oparciu o dywidendy z polskich półek publicznych jest zadaniem trudnym. Taką tezę stawia Bankier.pl,  w swoim artykule z sierpnia 2018 roku[1]. Niestety, […]

więcej

28 sierpnia 2018 |

REIT-Y JAKO ŹRÓDŁO ZYSKOWNEGO DOCHODU PASYWNEGO – CZ. V

Budowanie dochodu pasywnego w oparciu o dywidendy z polskich półek publicznych jest zadaniem trudnym – taką tezę stawia Bankier.pl,  w swoim artykule z sierpnia 2018 roku[1]. Niestety, należy zgodzić się z tą pesymistyczną konkluzją chociażby ze […]

więcej

9 sierpnia 2018 |

REIT-Y JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU PASYWNEGO – CZ. IV

Część IV Inwestowanie w spółki dywidendowe w Polsce to trudne zadanie Inwestowanie dywidendowe zyskuje coraz większą popularność także i w Polsce. Zalety i filozofię takiego inwestowania promuje np. Bankier.pl https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inwestowanie-dywidendowe-Poradnik-dla-poczatkujacych-7601780.html https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dochod-pasywny-z-dywidend-W-Polsce-to-trudne-7606844.html , Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) [2] oraz […]

więcej

3 sierpnia 2018 |

POLITYKA INWESTYCYJNA REIT-ÓW

REIT-y należą do podmiotów ściśle nadzorowanych przez lokalne władze – komisje nadzoru nad rynkiem finansowym oraz urzędy skarbowe.
Przejaw regulowania działalności podmiotów dywidendowych jest najbardziej widoczny w regulacjach dotyczących ich polityki inwestycyjnej. Ustawodawcy, we wszystkich państwach ,w których funkcjonują REIT-y, zarezerwowały sobie prawo do ingerowania w ten obszar działalności.

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach