NAJWIĘKSZE REIT-y W EUROPIE

31 sierpnia 2018 |

NAJWIĘKSZE REIT-y W EUROPIE

Do największych REIT-ów w Europie należy zaliczyć francuski Unibail Rodamco (kapitalizacja giełdowa w grudniu 2016 powyżej 30 mld euro) oraz Klepierre (kapitalizacja giełdowa ponad 13 mld euro). Bardzo dużą kapitalizację osiągnęły także REIT-y z Wielkiej Brytanii […]

więcej

30 lipca 2018 |

RYNEK REITÓW WE FRANCJI

System prawno-instytucjonalny dla REIT-ów został wprowadzony do Francji w 2003 roku (ustawą nr 2002-1575 z dnia 30 grudnia 2002 roku). Wprowadzono systemu zwolnień podatkowych mający zastosowanie do spółek giełdowych inwestujących w nieruchomości (fr. sociétés d’investissements IMMOBILIERS cotées, SIICs)

więcej

3 lipca 2018 |

ABC REIT-ÓW (4) – DYWERSYFIKACJA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI

W większości systemów REIT-ów brak jest regulacji dotyczących obowiązkowej dywersyfikacji portfela nieruchomości. O ile polityka inwestycyjna jest nadzorowana i wymagane jest spełnienie określonych warunków, to ustawodawcy – w 24 systemach jakie zbadaliśmy – nie wprowadzili żadnych nakazów dotyczących zróżnicowania aktywów w portfelu.

więcej

30 maja 2018 |

REITS W WIELKIEJ BRYTANII (CZĘŚĆ I)

System REIT został wprowadzony w Wielkiej Brytanii na mocy ustawy Finance Act 2006.[1] W pierwszym dniu obowiązywania ustaw,  aż dziewięć podmiotów zdecydowało się na zmianę swojej formy organizacyjnej w UK-REITs.  Kolejne ustawy liberalizowały system. Były to Corporation Tax Act […]

więcej

18 maja 2018 |

W SEKTORZE REIT-ÓW KAPITAŁOWYCH STOSOWANE SĄ SPECYFICZNE MIARY EFEKTYWNOŚCI

Analitycy finansowi mają kłopoty z analizą REIT-ów, bowiem klasyczne wskaźniki oceny efektywności spółek opartych na zysku netto tzn. EPS (Earnings Per Share), ceny do zysku P/E (Price To Earnings Ratio), ROA czy ROE nie opisują precyzyjnie […]

więcej

30 kwietnia 2018 |

EFEKTYWNOŚĆ REITS W EUROPIE

W Europie w okresie 2000-2015 historyczna całkowita stopa zwrotu kształtowała się na poziomie 8,8% średniorocznie p.a. Jednocześnie inwestycja w akcje spółek europejskich przyniosła średniorocznie 3,2%  p.a. a obligacji 5,5%  p. a. (przy stopie inflacji 1,7%). Europejskie REITs zapewniają także […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach