W SEKTORZE REIT-ÓW KAPITAŁOWYCH STOSOWANE SĄ SPECYFICZNE MIARY EFEKTYWNOŚCI

18 maja 2018

Analitycy finansowi mają kłopoty z analizą REIT-ów, bowiem klasyczne wskaźniki oceny efektywności spółek opartych na zysku netto tzn. EPS (Earnings Per Share), ceny do zysku P/E (Price To Earnings Ratio), ROA czy ROE nie opisują precyzyjnie ich ekonomiki, a ich stosowanie prowadzi do błędnych wniosków (wydają się one droższe w porównaniu do spółek nie-REIT-owych). Dlaczego tak się dzieje?

Otóż są dwa główne powody tego zjawiska: odpisy amortyzacyjne oraz przepisy regulujące działalność REIT-ów.

Pierwsza, związana jest ze specyfiką nieruchomości per se. W biznesach nieruchomościowych zysk netto obciążany jest bardzo wysoką amortyzacją. Jak podaje Omega Capital, dla amerykańskich REIT-ów – średni poziom odpisów amortyzacyjnych kształtuje się pomiędzy 15% do 40% przychodów ogółem (w zależności od rentowności i modelu biznesowego). Oznacza to, że zysk istotnie pomniejszany jest przez odpisy. Natomiast amortyzacja pozytywnie odkłada się na przepływach gotówki (free cash flow), zwiększając je. Mamy do czynienia ze swoistym paradoksem wartości: księgowo – wartość nieruchomości w czasie maleje (bo odpisy amortyzacyjne zmniejszają jej wartość zakupu po jakiej została wprowadzona do ksiąg rachunkowych), ale rynkowo – wartość nieruchomości, szczególnie dobrze zlokalizowanej, może rosnąć…………

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na bezpłatny kurs internetowy – współorganizowany przez Fundację Edukacji i Badań nad REITs oraz dr Grzegorza Mizerskiego.

Informacje i zapisy na http://www.grzegorzmizerski.pl

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl