Wady i zalety REIT-ów

10 maja 2018

Animacja przedstawia podstawowy zalety i wady REIT-ów. Do głównych zalet należy zaliczyć: możliwość inwestowania niewielkich kwot w nieruchomości co zmniejsza ryzyka inwestycyjne, zdolność do generowania zysków i budowania wartości dla inwestorów, wysoką efektywność w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, wysokie i stabilne wypłaty dywidend, praktycznie nieograniczoną płynność – z punktu widzenia polskiego inwestora oraz defensywny charakter (średnia beta dla REIT-ów amerykańskich wynosi 0,6) oraz hybrydowy charakter – dywidenda ale i potencjał na wzrost kursów.

Główną wadą jest zmienność – kursy REIT-ów publicznych podlegają fluktuacjom tak jak pozostałe akcje, brak wpływu na decyzje inwestycyjne oraz brak możliwości akumulowania zysków, a tym samym ograniczony rozwój. REIT-y jednak stosują –  w większym stopniu jak inne klasyczne przedsiębiorstwa – emisje akcji, dzięki czemu pozyskują kapitał na akwizycje.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na bezpłatny kurs organizowany przez Fundację Edukacji i Badań nad REITs oraz dr Grzegorza Mizerskiego

Zapisy na http://www.grzegorzmizerski.pl

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl