ABC REITów (3) – model przepływu środków i wypłaty dywidendy

1 września 2018 |

ABC REITów (3) – model przepływu środków i wypłaty dywidendy

REIT-y działają jak klasyczne fundusze inwestycyjne. W zamian za emitowane instrumenty finansowe pozyskują środki od inwestorów. Następnie, przeznaczają je na zakup nieruchomości komercyjnych, zgodnie ze swoim modelem biznesowymi i strategią rynkową. Wybierane obiekty zazwyczaj są już skomercjalizowane (wynajęte). Takie obiekty powinny mieć potencjał do realizacji efektów skali i wygenerowania wyższych przychodów operacyjnych (FFO).

więcej

1 września 2018 |

ABC REIT-ÓW (2) – JAK ZARABIAJĄ?

Główną działalnością REIT-ów jest zarządzanie nieruchomościami, podnoszenie ich wartości i zwiększanie poziomu przychodów czynszowych. Prowadzi to do powiększenia bazy podatkowej, zwiększenia wypłat dla akcjonariuszy i zwiększenia wartości instrumentów udziałowych emitowanych przez REIT-y.

więcej

1 września 2018 |

REIT-y jako źródło zyskownego dochodu pasywnego-zysk 12,5% corocznie (cz. V)

Czy dywidendy z REIT-ów mogą być atrakcyjnym źródłem dochodu pasywnego? Budowanie dochodu pasywnego w oparciu o dywidendy z polskich półek publicznych jest zadaniem trudnym. Taką tezę stawia Bankier.pl,  w swoim artykule z sierpnia 2018 roku[1]. Niestety, […]

więcej

31 sierpnia 2018 |

PREMIER JAPONII STAWIA NA REITY

Japoński rząd Premiera Shinzo Abe wdraża z sukcesem nową strategię  gospodarczą, nazwaną strategią “trzech strzał”. W założeniach ma ona na celu wzmocnienie i  odblokowanie długoterminowego wzrostu gospodarczego w Japonii i walkę z deflacją. Jednym z fundamentalnych […]

więcej

28 sierpnia 2018 |

SŁOWNIK PODSTAWOWEJ TERMINOLOGII

Słownik wybranych terminów dotyczących rynku nieruchomości oraz REITs. Projekty budowlane (ang. development properties) Definicja: Nieruchomości będące w trakcie budowy lub przebudowy i nie gotowe do zamieszkania lub wynajęcia przez najemców. Komentarz: W sprawozdaniach finansowych firm deweloperskich w […]

więcej

20 sierpnia 2018 |

Amerykańskie REIT-y kapitałowe – Czym Są?

REIT-y w USA dzielą się na dwie kategorie: kapitałowe (equity) oraz na hipoteczne (mortgage). REIT-y kapitałowe są właścicielami nieruchomości komercyjnych w odróżnieniu od REIT-ów hipotecznych, które inwestują w papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. Equity REITs stanowią ponad […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach