REIT-Y JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU PASYWNEGO – CZ. IV

9 sierpnia 2018 |

REIT-Y JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU PASYWNEGO – CZ. IV

Część IV Inwestowanie w spółki dywidendowe w Polsce to trudne zadanie Inwestowanie dywidendowe zyskuje coraz większą popularność także i w Polsce. Zalety i filozofię takiego inwestowania promuje np. Bankier.pl https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inwestowanie-dywidendowe-Poradnik-dla-poczatkujacych-7601780.html https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dochod-pasywny-z-dywidend-W-Polsce-to-trudne-7606844.html , Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) [2] oraz […]

więcej

3 sierpnia 2018 |

POLITYKA INWESTYCYJNA REIT-ÓW

REIT-y należą do podmiotów ściśle nadzorowanych przez lokalne władze – komisje nadzoru nad rynkiem finansowym oraz urzędy skarbowe.
Przejaw regulowania działalności podmiotów dywidendowych jest najbardziej widoczny w regulacjach dotyczących ich polityki inwestycyjnej. Ustawodawcy, we wszystkich państwach ,w których funkcjonują REIT-y, zarezerwowały sobie prawo do ingerowania w ten obszar działalności.

więcej

1 sierpnia 2018 |

80 mln Amerykanów zainwestowało w US-REITs

Jak podaje NAREIT – już ponad 80 mln Amerykanów zarabia na nieruchomościach komercyjnych wykorzystując REIT-y amerykańskie. Kapitalizacja giełdowa tych podmiotów przekroczyła 1,1 biliona USD czyli jest ponad  3 x razy wyższa niż kapitalizacja całej polskiej giełdy. […]

więcej

30 lipca 2018 |

REITY W AZJI

Największym rynkiem REIT-ów w Azji jest Japonia, Hong-Kong oraz Singapur. W Oceanii panuje Australia, w której kapitalizacja AU-REITs w 2017 roku osiągnęła wartość ponad 85 mld USD.

więcej

30 lipca 2018 |

RYNEK REITÓW WE FRANCJI

System prawno-instytucjonalny dla REIT-ów został wprowadzony do Francji w 2003 roku (ustawą nr 2002-1575 z dnia 30 grudnia 2002 roku). Wprowadzono systemu zwolnień podatkowych mający zastosowanie do spółek giełdowych inwestujących w nieruchomości (fr. sociétés d’investissements IMMOBILIERS cotées, SIICs)

więcej

3 lipca 2018 |

ABC REIT-ÓW (4) – DYWERSYFIKACJA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI

W większości systemów REIT-ów brak jest regulacji dotyczących obowiązkowej dywersyfikacji portfela nieruchomości. O ile polityka inwestycyjna jest nadzorowana i wymagane jest spełnienie określonych warunków, to ustawodawcy – w 24 systemach jakie zbadaliśmy – nie wprowadzili żadnych nakazów dotyczących zróżnicowania aktywów w portfelu.

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach