ABC REITÓW (1) – CZYM SĄ?

5 września 2018

Rynek nieruchomości daje możliwość atrakcyjnych inwestycji. Mogą one przybierać postać inwestycji bezpośrednich lub pośrednich. Inwestycje pośrednie mogą przybierać formę zakupu papierów wartościowych i instrumentów pochodnych lub inwestycji w fundusze wyspecjalizowane w inwestycjach w nieruchomości. Jednym z trwałych elementów światowego rynku funduszy inwestycyjnych inwestujących w nieruchomości są fundusze dywidendowe typu Real Estate Investment Trust (REITs).

REIT-y, to wehikuły inwestycyjne działające na rynku nieruchomości komercyjnych, charakteryzujące się unikatowymi atrybutami. REIT-y to korporacje, trusty lub stowarzyszenia zakładane w celu zakupu i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Podmioty te są zazwyczaj zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. pass-through organisation). Jednakże, zwolnienie możliwe jest wyłącznie w przypadku wypłaty, określonego poziomu zysku [1] w formie dywidendy. Ponadto każdy REIT- y powinien zainwestować swoje aktywa w nieruchomości generujące dochód (np. dla US-REITs poziom inwestycji w takie nieruchomości został określony na poziomie ok. 75%). Dodatkowo, zdecydowaną część swoich dochodów brutto powinna pochodzić z czynszów z nieruchomości, które znajdują się w ich portfelu (lub odsetek od kredytów hipotecznych finansujących nieruchomości udzielonych przez te podmioty)[2]……….

 

Widzisz tylko ok. 35% tekstu tej publikacji….O tym, czym są REIT-y i czy mogą być np. źródłem pasywnego dochodu dowiesz się z unikatowego seminarium organizowanego przez Fundację Edukacji i Badań nad REITs oraz Q Value sp. z o.o.

 

Informacje o seminarium i zapisy http://fundacjareits.pl/seminarium/

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl