REIT-Y JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU PASYWNEGO – CZ. II

5 września 2018

Część II. Dochód pasywny z dywidend ze spółek: spółki dywidendowe vs. spółki wzrostowe

Wśród osób zajmujących się zawodowym inwestowaniem oszczędności, ale także wśród inwestorów okazjonalnych, od wielu lat trwa spór w jakie aktywa czy instrumenty finansowe należy inwestować, aby osiągnąć stabilny dochód pasywny. Jednym z aspektów tego sporu jest dylemat dotyczący dochodu uzyskiwanego z inwestycji w różne spółki: np. dywidendowe vs. spółki, które przynoszących wzrost. Jest to o tyle aktualne i ciekawe, bowiem ostatnio (lipiec 2018) w USA, na kursach niektórych ulubionych, klasycznych spółek zaliczanych do segmentu wzrostowych pojawiły się nagłe i duże spadki: kurs akcji Facebook spadł o – 20%, podobnie jak kursy  akcji Netflix (spadek kursu – 17% w okresie ok. miesiąca). Coraz częściej wybrzmiewa także opinia, że nadchodzi czas powrotu do źródeł czyli do inwestowania w spółki systematycznie wypłacające dywidendy, który to królował na rynkach finansowych przez kilkadziesiąt lat.

Spółki, wypłacające stabilne dywidendy nazywane są spółkami tworzącymi wartość (ang.value companies) w odróżnieniu do spółek wzrostowych, w których zysk dla inwestora generowany jest przez wzrost cen ich akcji; spółki te nazywane są wzrostowe (ang. growth companies). Do wzrostowych zaliczane są m.in. spółki opisywane akronimem FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix oraz Google).

Spółki tworzące wartość budują ją na systematycznych wypłatach osiąganych zysków w formie dywidend. Dywidenda  (łac. dividendum – rzecz do podziału) to zysk  uzyskany przez przedsiębiorstwo, który wypłacany jest jego akcjonariuszom. Dywidenda wypłacana jest z zysku netto, tzn. po uiszczeniu przez przedsiębiorstwo należnego podatku dochodowego (CIT), którego poziom w Polsce wynosi obecnie 19%. Dopiero tak obniżony zysk może być wypłacony akcjonariuszom. Wypłata dywidendy w Polsce jest uznaniowa tzn. uzależniona od decyzji zarządu, akceptacji rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia udziałowców/akcjonariuszy spółki. Wypłata dywidend w Polsce dokonywana jest raz roku. W niektórych państwach dywidendy wypłacane mogą być kwartalnie lub nawet miesięcznie (np. USA, Kanada).

Benjamin Graham – słynny amerykański guru inwestycyjny i autor „Inteligentnego Inwestora”  tak pisze o spółkach wartościowych i wypłacaniu przez nie dywidend: „wypłacenie dywidendy nie gwarantuje świetnych wyników, ale poprawia stopę zwrotu z inwestycji, wyrywając przynajmniej część gotówki z rąk menedżerów, zanim je zmarnują lub przeznaczoną na nietrafione inwestycje.” Jego wielki uczeń i naśladowca – Warren Buffet – najskuteczniejszy inwestor na świecie (średnia, coroczna stopa zwrotu w okresie ostatnich 50 lat > 20%) – także jest fanem spółek dywidendowych,  w tym REIT-ów bowiem, ze względu na obligatoryjną wypłatę zysków, podmioty te są złotym wzorem takich spółek.

Wiele spółek publicznych w USA opiera swoją strategię biznesową na systematycznym dzieleniu się zyskiem z akcjonariuszami. Robią to systematycznie i nieprzerwanie od wielu dziesiątków lat. Rekordzistą, jeśli chodzi o jakość wypłat dywidendowych  jest……….

 

Widzisz tylko ok. 40% całego tekstu tej publikacji….

O tym:

  • do jakiego rodzaju spółek zalicza się REIT-y,
  • czym są i dlaczego uważane są za najlepszą metodę inwestowania w nieruchomości komercyjne
  • czy mogą być np. źródłem pasywnego dochodu dla polskich inwestorów

dowiesz się z jedynego w Polsce, unikatowego seminarium organizowanego przez Fundację Edukacji i Badań nad REITs oraz Q Value sp. z o.o.

 

Informacje o seminarium i zapisy https://pasywny-dochod-z-reitow.evenea.pl/

 


Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl