CAPITAL PARK SA TWORZY PL-REIT.

26 kwietnia 2017

Capital Park przygotowuje się do stworzenia swojego funduszu typu REIT, inwestującego w nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk.

“Przygotowujemy się do stworzenia REIT-u, oczywiście, w zależności od ostatecznych decyzji legislacyjnych w tej kwestii. Nasz portfel nieruchomości dojrzewa do stworzenia takiego wehikułu – mamy projekty zoptymalizowane zarówno finansowo, jak i pod względem najmu. Trwa systematycznie praca nad maksymalizacją ich cash flow. Mamy potencjał na dobry REIT na rynku Warszawy i nie tylko” – powiedział prezes Marcin Juszczyk podczas konferencji inwestorskiej.

W portfelu funduszu dywidendowego znajdą się zapewne centrum biurowe Eurocentrum Office Complex, kompleks biurowy klasy A+, o łącznej powierzchni 65 800 mkw. powierzchni najmu w tym, 63 600 mkw. powierzchni biurowej, 2 200 mkw. powierzchni handlowo-usługowej, Kompleks – jak podał Capital Park w I Q 2017 roku – jest wynajęty już w 80%.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym ok. 70 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ponad 250 tys. m2. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

W 2016 roku Capital Park odnotował 29,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 43,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 124,41 mln zł wobec 104,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynajmu podstawowego sięgnęły 107,73 mln zł w 2016 r. wobec 72,37 mln zł rok wcześniej.

“W 2016 r. wynajęliśmy 16 000 m2 powierzchni biurowej, nasze największe projekty osiągnęły poziom wynajęcia równy 71% dla Eurocentrum oraz 85% dla Royal Wilanów. […] Skonsolidowane przychody operacyjne Grupy wyniosły w 2016 roku 108 mln zł, co stanowi niemal 50% wzrost wobec 72 mln zł rok wcześniej. Grupa osiąga również coraz wyższe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, w 2016 roku wzrosły one o 143% w stosunku do roku 2015 i wyniosły 76 mln zł. Wzrost ten spowodowany jest m.in. dynamiczną komercjalizacją projektu Eurocentrum Office Complex (budynki Beta Gamma i oddany w I kw. 2016 budynek Delta) oraz projektu Royal Wilanów” – napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

(Źródło: ISBNews, stooq.pl)

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl