CZY WSKAŹNIK POKRYCIA ODSETEK MIERZY SIŁĘ SPRAWNOŚĆ OPERACYJNĄ REIT?

1 czerwca 2018

Wskaźnik pokrycia odsetek (ang. interest coverage ratio) jest powszechnie stosowaną miarą oceny efektywności REITs. Jest to stosunek (iloraz) przychodów operacyjnych REIT (z czynszów, przed amortyzacją środków trwałych, amortyzacją wartości niematerialnych i prawnych, potrąceniem podatków dochodowych i odsetek) do łącznego kosztu odsetek dla dowolnego określonego okresu. Stosunek ten mierzy zakres, w którym koszty odsetek od niespłaconego zadłużenia pokrywają istniejący przepływ środków pieniężnych. Wskaźnik sprawności operacyjnej REIT i siły generowania cash flow. Powszechnie stosowany w analizie funduszy dywidendowych, razem ze wskaźnikiem wypłaty (ang. payout ratio).

źródło: CFA Institute Industry Guidance: The REIT Industry, 2015 (www.cfainstitute.org).

Więcej miar i definicji w słowniku http://fundacjareits.pl/pl/taxonomy/term/3.

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl