DOBRY PROJEKT USTAWY O PL-REITS

12 grudnia 2016

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) – Capital Park pozytywnie ocenia opublikowany w październiku projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości (SRWN – przyszły polski odpowiednik funduszy typu REIT) i podtrzymuje, że rozważa przekształcenie się w tego typu podmiot, poinformował ISBnews członek zarządu Marcin Juszczyk.

“To jest dobry projekt ustawy. Po pierwsze, cieszymy się, że on w ogóle jest, po drugie, że jest prosty i nie przeregulowany. Były obawy, że przepisy uczynią z REIT coś, czego się nie da w Polsce wdrożyć. Tymczasem wydaje się, że odrobiono pracę domową, jak chodzi o czerpanie z najlepszych wzorców w Europie i wysłuchano uwag. Nie stworzono sztucznych barier, które by sprawiły, że to nie będzie działać” – skomentował Juszczyk w rozmowie z ISBnews.

Według niego, projekt ma jednak szereg zapisów, które warto zmodyfikować lub doprecyzować, wśród nich kilka szczególnie istotnych.

“Na pewno jest wśród nich problem spółek joint-venture. Brak możliwości inwestowania przez REIT jako partner JV wykluczyłby dużą część rynku, szczególnie duże, dobre projekty. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by nowo powstający REIT mógł od razu kupić np. dużą, warszawską galerię handlową. Jeśli zależy nam na tym, aby w rękach polskich inwestorów były najlepsze polskie aktywa powinna być umożliwiona sytuacja, że REIT inwestuje jako partner JV w taką nieruchomość, a może potem docelowo przejmuje całą” – wyjaśnił Juszczyk.

Kolejny element, według członka zarządu Capital Park, to umożliwienie REIT-om posiadania udziałów w nieruchomościowych FIZ-ach.

“Myślę, że warto by było, by REIT-y mogły kontynuować inwestowanie w formule FIZ. Jest sporo takich funduszy. My też jesteśmy przykładem twórców takiego funduszu, który ma ponad 150 zadowolonych inwestorów i od 2013 r. wypłaca nieprzerwanie 7% w skali roku. On działa w formule FIZ-owej, a nie ma prostej formuły zamiany FIZ na REIT. Pożądane więc jest, żeby ta ustawa dopuszczały, by REIT-y posiadały udziały w takich FIZ-ach” – wyjaśnił Juszczyk.

Według niego, konieczne jest też doprecyzowanie, by był obowiązek wypłaty dywidendy z dochodów uzyskiwanych z najmu.

“Obecnie w projekcie te dwa rodzaje dochodów – z najmu i sprzedaży – są traktowane łącznie. Czyli można je łącznie reinwestować, łącznie wypłacać, i może być taka aberracja, że te struktury nie będą wypłacały dywidendy, bo będą wszystko reinwestowały. A przecież ich istota polega na tym, że muszą wypłacać stabilną dywidendę” – wskazał.

“Zobaczymy, jak będzie ustawa wyglądać w finalnym kształcie. Kibicujemy temu projektowi. Na pewno traktujemy to jako dużą okazję biznesową. Jesteśmy świadkami ciekawego wydarzenia na polskim rynku kapitałowym. Jeśli się to wydarzy, to powstanie zupełnie nowa branża” – podsumował.

Juszczyk podtrzymał, że Capital Park może należeć do pionierów rozwoju rynku REIT-ów w Polsce.

“Nie wiemy jeszcze do końca w jakiej formule – czy będziemy tworzyć nowe REITy czy Capital Park będzie ewoluował w stronę REITu. A są ku temu podstawy, bo w 2013 r., gdy robiliśmy IPO, to 70% wartości portfela stanowiły projekty deweloperskie, a teraz jest zupełnie odwrotnie. Teraz ponad 80% wartości portfela stanowią projekty ustabilizowane, generujące dochód. Mamy więc podstawy, by z tą strukturą portfela w tym kierunku pójść. To jest jednak ciągle przedmiotem analizy, czekamy na ostateczny kształt ustawy” – zastrzegł.

We wrześniu prezes Jan Motz poinformował ISBnews, że Capital Park rozważy przekształcenie się w REIT, jeśli ustawa o tych funduszach wejdzie w życie.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 37 miastach. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

Źródło: http://stooq.pl/n/?f=1125107&search=capital+park

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl