DYWERSYFIKACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO O AKCJE REITS (KASPRZAK-CZELEJ 2013)

28 września 2017

Zagadnieniem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i ograniczeniu ryzyka portfela akcji poprzez wprowadzenie inwestycji alternatywnych zajmowała się m.in. Kasprzak-Czelej (2013). W swoich badaniach, wśród inwestycji alternatywnych uwzględniła stopę zwrotu z akcji REITs, które następnie zostały porównane z wynikami notowań indeksów WIG20, WIG40 oraz WIG80 na GPW latach 1997-2012. Rynek inwestycji pośrednich w nieruchomości (REITs) reprezentowany był przez fundusz iShares tj. fundusz typu ETF odzwierciedlający indeks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Kasprzak-Czelej (2013) zidentyfikowała wysoką, dodatnią korelację wyników tego funduszu z wszystkimi trzema portfelami (WIG20, WIG40 oraz WIG80), odpowiednio: 0,787; 0,731 oraz 0,698. Jedną z przyczyn takiego zjawiska – według Kasprzak- Czelej – był fakt, że wartości indeksu IFGL spadły dramatycznie w okresie kryzysu światowego 2007-2008 (op.cit. s. 262). W publikacji zabrakło przeglądu badań dotyczących poruszanego zagadnienia w literaturze zagranicznej. Co ciekawe, Kasprzak – Czelej (2013) nie stwierdziła ujemnych korelacji wybranych typów inwestycji z akcjami REITs, a tym samym pośrednio potwierdziła tezę Smitha i Shulmana z 1976 roku o brak wpływu inwestycji w akcje REITs na redukcję ryzyka portfela (Smith i Shulman 1976, s. 64), które z kolei zostały obalone przez liczne badania późniejsze m.in. Burnsa i Epley`a (1982); (Hudson-Wilsona i innych 2003); (Lee i Stevenson 2005); (Chen i inni 2005); (Huang i Zhong 2006); (Hiang i inni 2007) oraz (Kenta i innych 2013).

W załączniku publikacja źródłowa. Autor omówienia. G.Mizerski

 

Załączniki:

2013 Kasprzak-Czelej, Dywersyfikacje Alternatywne

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl