FUNDUSZE REITS W HISZPANII (SOCIMIS), (KASPRZAK 2015)

15 września 2017

Przedmiotem zainteresowań Kasprzaka (2015) była działalność wybranych SOCIMI – hiszpańskich odpowiedników REITs, w kontekście zastosowania teorii efektywności informacyjnej (ujętej w Hipotezie Rynku Efektywnego, Efficient Market Hypothesis, EMH) E. Fama. Teoria EMH został opracowana w 1970 roku przez E. Fama. Oparta jest ona na założeniu, że bieżące ceny na rynku danych aktywów odzwierciedlają wszystkie dostępne w danym momencie informacje ich dotyczące, czyli działa on w sposób racjonalny. Na rynku w pełni efektywnym ceny aktywów zachowują się w następujący sposób (i) w każdej chwili w pełni odzwierciedlają ich wartość (ii) zmieniają się na podstawie nowych informacji, a następnie pozostają na tym poziomie, do momentu otrzymania nowych informacji (iii) ich zmiany w kolejnych okresach są od siebie niezależne (błądzenie losowe) (iv) jeśli na mniej efektywnych rynkach ceny aktywów odstępują od ich wartości rynkowej to jest to stan przejściowy (op. cit., s.44) . Według Kasprzaka (2015) dostęp do informacji na rynku nieruchomości jest ograniczony i informacja jest niepełna. Wyceny przeprowadza się zazwyczaj na podstawie danych historycznych, które niekoniecznie odzwierciedlają przyszły trendy. Nie istnieje scentralizowany rynek obrotu nieruchomościami, a jedynie płytkie i niepłynne rynki lokalne. Dodatkowo jest on niesformalizowany i nietransparentny. W związku z tym, że rynek nieruchomości (w tym rynek inwestycji pośrednich prywatnych) nie spełnia warunków określonych przez Fama, przyjmuje się, że jest nieefektywny (op. cit., s. 44). Przywołaną konstrukcję teoretyczną, Kasprzak (2015) nałożył na realne procesy biznesowe zachodzące na rynku SOCIMI w Hiszpanii po wprowadzeniu systemu REITs do tego kraju (od 2007). Przedmiotem analizy są notowania, zakres informacji korporacyjnych i ich jakość trzech największych funduszy dywidendowych typu REITs notowane na głównym parkiecie giełdy w Madrycie (BDM):

  • Merlin Properties SOCIMI S.A,
  • Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A
  • Axia Real Estate SOCIMI S.A.

Obecność SOCIMI na rynku nieruchomości komercyjnych zwiększyła płynność inwestycji w nieruchomości, zmniejszyła podatność sektora na sztywne ustalanie cen, podniosła ilość i jakość otrzymywanych informacji przez inwestorów. Tym samym, jak twierdzi Kasprzak (2015) efektywność rynku REITs w Hiszpanii w ujęciu EMH zwiększyła się, dzięki czemu rynek stał się bardziej efektywny (op.cit. 47).

Omówienie Grzegorz Mizerski

Publikacja dostępna w załączniku

Załączniki:

2015, Hiszpania SOCIMIS, Kasprzak

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl