POZIOM WYPŁAT DYWIDENDOWYCH REITS NA ŚWIECIE

10 września 2017

Obecnie obowiązek wypłaty w ramach różnych reżimów REITs w Europie jest zróżnicowany, a poziom tych wypłat waha się od 0% do 100% zysków. Zjawisko określania poziomu wypłat obowiązkowych jest powszechne. Na 34 analizowane reżimy REITs, tylko w pięciu przypadkach nie narzucono ustawowego minimalnego poziomu wypłaty dywidendy (Turcja, Litwa, Luksemburg, Nowa Zelandia oraz Kanada). W Australii, co prawda, także nie ma określonego minimum, ale zwyczajowo wypłacane jest 100% zysków co w porównaniu z długą historią systemu australijskiego (początek to 1971) uzasadnia ocenę takiego rozwiązania jako obligatoryjne.  W pozostałych systemach poziom wypłat obowiązkowych kształtuje się pomiędzy 50% zysków (Grecja), a 100% (Kanada, Holandia, Taiwan oraz Węgry).

Średni poziom obowiązkowej dywidendy w systemach, w których określony został minimalny poziom wypłaty zysków wynosi ok. 88%, przy czym, aż w czternastu z nich poziom wypłaty jest wyższy niż średnia i wynosi 90% i powyżej.  Mediana poziomu wypłat obowiązkowych wynosi 88%. [1] Na największych rynkach, które można uznać za źródłowe dla innych rynków lokalnych (USA, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Japonia i Singapur) poziom wypłat obowiązkowych został ustalony na poziomie odpowiednio: min. 90%. min. 90%, min. 95%, 100%, min. 90%, min. 90%) vide tabela poniżej .


[1] Źródło: obliczenia własne

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl