prof. M.Zalewska: polskie REIT-y to stracony czas i kapitał

7 września 2018 |

prof. M.Zalewska: polskie REIT-y to stracony czas i kapitał

Fundusze czerpiące zyski z wynajmu nieruchomości to wyjątkowy instrument, dzięki któremu mamy szansę zapewnienia sobie godnych emerytur w przyszłości.   Z ogromną troską przeczytałam artykuł „Zaskakująca wolta w sprawie REIT-ów” opublikowany na łamach „Rzeczpospolitej” 20 września […]

więcej

3 września 2018 |

REIT-y amerykańskie wypłacają więcej niż ZUS!

REIT-y amerykańskie o głowę biją nasz ZUS! Czy wiecie, że w tylko 2017 roku wartość dywidend wypłaconych przez wszystkie publiczne REIT-y amerykańskie, aż o 53% przewyższyła wartość emerytur wypłaconych przez nasz ulubiony ZUS – w tym […]

więcej

1 września 2018 |

ABC REITów (3) – model przepływu środków i wypłaty dywidendy

REIT-y działają jak klasyczne fundusze inwestycyjne. W zamian za emitowane instrumenty finansowe pozyskują środki od inwestorów. Następnie, przeznaczają je na zakup nieruchomości komercyjnych, zgodnie ze swoim modelem biznesowymi i strategią rynkową. Wybierane obiekty zazwyczaj są już skomercjalizowane (wynajęte). Takie obiekty powinny mieć potencjał do realizacji efektów skali i wygenerowania wyższych przychodów operacyjnych (FFO).

więcej

5 kwietnia 2018 |

MODEL ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (I)

Model zarządzania nieruchomościami: zewnętrzne versus zarządzanie wewnętrzne Jednym z istotnych problemów ładu korporacyjnego w tworzeniu PL- REIT może być rozstrzygnięcie czy nieruchomości w portfelu REITs powinny być zarządzane własnymi siłami i zasobami (zarządzanie wewnętrznie) czy może zarządzanie […]

więcej

1 kwietnia 2018 |

MODEL ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (II)

Zróżnicowane podejście do zagadnienia sposobu zarządzania nieruchomościami jest efektem dyskusji jaka trwa pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami poszczególnych rozwiązań. Wynika ona z uwarunkowań rynków lokalnych, stosowanych wzorców oraz głównych graczy na lokalnym rynku REITs oraz z istnienia  […]

więcej

3 stycznia 2018 |

ROZWIĄZANIA W OBSZARZE ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH (CAPITAL GAINS)

Systemy REITs na świecie nie są jednorodne. Różnorodność stosowanych rozwiązań przejawia się także w zróżnicowaniu definicji  przychodów wynajmu i przychodów kapitałowych oraz w rozwiązaniach dotyczących wypłat zysków z transakcji sprzedaży nieruchomości z portfela (ang. capital gains). W […]

więcej

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl