KONFERENCJA UZGODNIENIOWA DOTYCZĄCA USTAWY O PL-REITS

23 stycznia 2017

Na początku stycznia 2017 roku odbyła się w Ministerstwie Finansów konferencja uzgodnieniowa, na której omawiano nadesłane wcześniej uwagi do projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości (SRWN, PL-REITs). Swoje uwagi zgłosiły takie instytucje jak NBP, KNF, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,  BCC, Stowarzyszenie REIT Polska, Ministerstwa:  Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych,Skarbu Państwa, Infrastruktury i Budownictwa,  IZFiA czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  Łącznie zgłoszono 142 uwagi dotyczące m.in. struktury prawno-instytucjonalnej PL-REITs, polityki dywersyfikacji, zwolnienia podatkowego w kontekście niedozwolonej pomocy publicznej, struktury akcjonariatu i poziomu free – float, relacji spółka matka – spółka zależna, sposobu raportowania i księgowania przychodów i kosztów. Uwagi dotyczyły zarówno doprecyzowania zapisów z projektu jak  i wprowadzenia nowych regulacji. Pełne zestawienie uwag do projektu ustawy w załączniku.

Załączniki:

Uwagi do projektu REIT

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl