W POLSCE PL-REITS BĘDĄ SIĘ NAZYWAĆ S.R.W.N. A JAK JEST W INNYCH KRAJACH? (CZĘŚĆ 1)

1 lutego 2017

Według projektu ustawy o PL-REITs (będziemy posługiwać się tą nazwą mimo wszystko) spółki, które spełnią warunki określone tą ustawą będą mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego. Ustawodawca wprowadził specjalne nazewnictwo tych podmiotów – będą one nazywać się spółkami rynku wynajmu nieruchomości (S.R.W.N).

A jak jest w innych systemach?. Najpopularniejszą formą w Europie jest nazwa własna. Skrót “REIT” występuje on oficjalnie w takich państwach jak USA czy w Wielka Brytania, Irlandia co jest naturalne, ale także w Izraelu czy w Niemczech (G-REIT).

Poniżej zestawienie nazw funduszy dywidendowych typu REITs w Europie.

Tabela. Podmioty typu REITs w Europie* notowane na giełdach papierów wartościowych.
(stan na 2015)
lp. nazwa kraju data wprowadzenia nazwa własna liczba podmiotów
1 Holandia 1969 FBI 5
2 Turcja 1995 REIC 32
3 Belgia 1995 SICAFI 8
4 Grecja 1999 REIC 3
5 Francja 2003 SIIC 20
6 Bułgaria 2006 SPIC 18
7 Izrael 2007 REIT 2
8 Wielka Brytania 2007 REIT 33
9 Niemcy 2007 G-REIT 4
10 Luksemburg 2007 SIF bd
11 Włochy 2007 SIIQ/SIINQ 2
12 Litwa 2008 REIT 7
13 Hiszpania 2009 SOCIMI 10
14 Finlandia 2009 F-REIT 1
15 Irlandia 2013 REIT 1
razem 146
* w zestawieniu uwzględniono takżę Izrael i Turcję
Źródło: opracowanie FEiBnREITs, na podstawie EPRA, REIT Global Survey 2015.

Załączniki:

Tabela REITs w Europie

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl