LICZEBNOŚĆ PUBLICZNYCH REIT-ÓW NA ŚWIECIE OSIĄGNĘŁA 875

1 grudnia 2017

Na świecie działa ok. 875 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich  występuje w USA (221) oraz Brazylii (187). W Australii działa 52 podmioty, w Tajlandii – 47, a w Japonii – 46.

W Europie, wg stanu na koniec 2016 roku najwięcej publicznych REIT-ów  funkcjonuje we Francji (20) oraz w Wielkiej Brytanii (32), przy czym w 2015 roku liczba podmiotów notowanych na giełdzie w Wielkiej Brytanii wzrosła do 33, a we Francji spadła do 20.

Rynki z najmniejszą liczbą publicznych REITs to : Włochy (2), Irlandia (3), Niemcy (3) oraz Grecja (3). Symptomatyczne, że największa konkurencja występuje na tych rynkach, na których nie występują lub są niewielkie ograniczenia, co do minimalnego kapitału zakładowego. W USA brak jest minimalnego poziomu kapitału, podobnie jak w Australii (1 euro), Japonii, czy w Meksyku.

Źródło: EPRA, Global REIT Survey 2014,2015.

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl