PRACA DOKTORSKA A.TRZEBIŃSKIEGO (2014)

10 listopada 2017

Problematyka REITs była przedmiotem rozprawy doktorskiej A. Trzebińskiego (2014) poświęconej ekonomicznym determinantom stóp zwrotu funduszy nieruchomości w Polsce w latach 2004- 2012. W części teoretycznej, dotyczącej historii i ewolucji światowego rynku funduszy inwestycyjnych inwestujących w nieruchomości autor przedstawił m.in. szczegółową ewolucję sektora REIT`s w USA i ich klasyfikację sub-sektorową (s. 25), a następnie opis mechanizmów UP-REIT oraz DOWN-REIT, jako struktury, która umożliwia zwiększenie podaży nieruchomości. Rozwój funduszy REITs w USA był możliwy m. in. dzięki niskiemu poziomowi pustostanów w sektorze nieruchomości biurowych i ogólnym wzroście wartości nieruchomości (op.cit. s. 111).

W rozdziale dotyczącym przeglądu literatury Trzebiński (2014) cytuje wyniki kilkunastu badań z rynku amerykańskiego dotyczących efektywności rynku REITs m.in. (Brueggemana i innych 1984; 1992); (Myera i Webba 1993); (Myera i innych 1997); (O’Neala i Page`a 2000) (op.cit.,s.134-137) . Trzebiński (2014) zauważa także, że włączenie akcji funduszy nieruchomościowych typu REITs do portfela inwestycyjnego powoduje obniżenie ryzyka inwestycyjnego oraz zmniejsza wrażliwość uzyskiwanych stóp zwrotu na zmiany rynkowe (Hoesli i Hamelink, 1996); (Hoesli i inni 2004); (Maurer i inni 2004), w Trzebiński 2014, s. 149).

autor omówienia: G.Mizerski

Załączniki:

Trzebiński Artur, Praca Doktorska

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl