ROZWÓJ RYNKU FUNDUSZY TYPU REITS (FRĄCZEK 2013)

12 listopada 2017

W swej publikacji Frączek (2013) skoncentrowała swoje zainteresowania na ogólnej charakterystyce sektora REITs na świecie, ze szczególnym podkreśleniem rynku USA i jego ewolucji oraz światowego rynku REITs. Cechą charakterystyczną sektora jest jego wysoka koncentracja. Na podstawie indeksu GPR 250 REIT GLOBAL można założyć, że największym jest rynek amerykański (71,8%), a w dalszej kolejności rynek europejski (11,8%), Azji (10,8%), Australii i Oceanii (5,2%) i Afryki (0,5%) (op.cit.s. 73). Frączek (2013) wskazuje, że o ile u podstaw ustawy REIT Act było umożliwienie inwestorom indywidualnym inwestycje w nieruchomości, które do tej pory nie były dla nich dostępne, to główna motywacją w systemu dla wehikułów REITs było zachęcenie inwestorów zagranicznych do rozwoju lokalnego rynku nieruchomości (tak było w przypadku Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Belgii, Francji, Niemczech czy Hiszpanii). Do najważniejszych mocnych strony REITs Frączek (2013) zalicza: (i) satysfakcjonującą rentowność (ii) regularną wypłatę dywidendy (iii) profesjonalne zarządzanie (iv) wysoką płynność (v) możliwość wykorzystania REIT‑ów jako korzystnego narzędzia gromadzenia środków dla określonych grup inwestorów (np. emerytów) oraz (vi) możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego (op.cit. s. 74). Te cechy zadecydowały o zwiększonej popularności REITs a tym samym o napływie nowych funduszy. Potwierdzeniem atrakcyjności USA-REITs (publicznych, notowanych na giełdach) są ich wyniki inwestycyjne w okresie średniej mierzone całkowitą roczną stopa zwrotu.

Frączek (2013) postuluje także wprowadzenie do Polski systemu umożliwiającego funkcjonowanie PL-REITs podkreślając niskie stopy procentowe w Polsce, mało rozwinięty rynek nieruchomości i wciąż niskie ceny. Wprowadzenie REITs do Polski mogłoby przyczynić się – według autorki – do zarówno do rozwoju branży nieruchomości jak i do wzrostu ekonomicznego. Wymaga to jednak zastosowania odpowiednich regulacji w zakresie organizacji (formy organizacyjnej) tych podmiotów oraz bardziej szczegółowych zasad inwestowania na rynku nieruchomości (op. cit., s. 78).

Autor omówienia; Grzegorz Mizerski

Plik z publikacją źródłową do pobrania z załącznika

Załączniki:

Rozwój rynku funduszy typu REIT

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl