ROLA REITS W GOSPODARCE USA (CZĘŚĆ 2)

20 marca 2018

Obecnie sektor REITs należy zaliczyć do mainstream`u zjawisk gospodarczych w USA. W 2014 roku USA-REITs notowane na giełdach amerykańskich wypłaciły swoim akcjonariuszom ponad 42 mld USD w postaci dywidendy. Wartość kapitałowa (equity value) publicznych REITs szacowana jest na ok. 1 bln USD. Tylko w 2014 roku podmioty te zainwestowały ponad 25 miliardów USD w projekty deweloperskie w rynku nieruchomości. Szeroko pojęty sektor USA-REITs stworzył ponad 7,6 mln miejsc pracy, z czego ponad 1,2 mln etatów bezpośrednio w REITs). W efekcie akcjonariuszami USA-REITs jest ponad 70 mln Amerykanów.[1]


Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl