ZJAWISKO KONCENTRACJI RYNKÓW REITS

3 listopada 2017

Na świecie działa ok. 875 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich  występuje w USA (221) oraz Brazylii (187). W Australii działa 52 podmioty, w Tajlandii – 47, a w Japonii – 46. W Europie REIT-y są zlokalizowane we Francji (22) oraz w Wielkiej Brytanii (22), przy czym w 2015 roku liczba podmiotów notowanych na giełdzie w Wielkiej Brytanii wzrosła do 33, a we Francji spadła do 20.

Rynki z najmniejszą liczbą publicznych REIT-ów to : Włochy (2), Irlandia (3), Niemcy (3) oraz Grecja (3). Symptomatyczne, że największa konkurencja występuje na tych rynkach, na których nie występują lub są niewielkie ograniczenia, co do minimalnego kapitału zakładowego. W USA brak jest minimalnego poziomu kapitału, podobnie jak w Australii (1 euro), Japonii, czy w Meksyku.

Mimo wysokiego udziału kapitalizacji podmiotów z USA, wskaźnik HHI jest na poziomie ok. 0,4 co oznacza, że zjawisko koncentracji na tym rynku nie jest wysokie. Relatywnie niska wartość wskaźnika HHI wynika z istnienia wielu rynków.

Tabela. Zjawisko koncentracji rynku publicznych REITs na świecie.
(kapitalizacja giełdowa publicznych REITs, w mln USD, stan na 2014)
miejsce w rankingu kraj kapitalizacja giełdowa sektora REITs udział procentowy wskaźnik HHI
1 USA 907 000 62,00% 0,38439591
2 Australia 86 169 5,89% 0,00346950
3 Japonia 84 100 5,75% 0,00330488
4 Francja 75 040 5,13% 0,00263118
5 Wielka Brytania 66 069 4,52% 0,00203967
6 Kanada 55 549 3,80% 0,00144184
7 Singapur 46 000 3,14% 0,00098873
8 Hong-Kong 26 812 1,83% 0,00033591
9 RPA 21 102 1,44% 0,00020807
10 Meksyk 18 706 1,28% 0,00016350
11 Holandia 11 230 0,77% 0,00005893
12 Belgia 10 400 0,71% 0,00005054
13 Turcja 9 660 0,66% 0,00004360
14 Brazylia 8 781 0,60% 0,00003603
15 Tajlandia 8 079 0,55% 0,00003050
16 Malezja 7 118 0,49% 0,00002367
16 Hiszpania** 6 000 0,41% 0,00001682
17 Nowa Zelandia 3 332 0,23% 0,00000519
18 Taiwan 2 615 0,18% 0,00000320
19 Włochy 2 066 0,14% 0,00000199
20 Irlandia 1 946 0,13% 0,00000177
21 Niemcy 1 600 0,11% 0,00000120
22 Grecja 1 360 0,09% 0,00000086
23 Korea Południowa 847 0,06% 0,00000034
24 Bułgaria 400 0,03% 0,00000007
25 Izrael 650 0,04% 0,00000020
26 Pakistan 200 0,01% 0,00000002
25 Finlandia 80 0,01% 0,00000000
razem 1 462 911 100,00% 0,39925413
* brak danych dotyczących Litwy, Chin, Pakistanu, Dubaju, Luksemburga i Węgier.
**dane dot. Hiszpanii szacunkowe.Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) – obliczenia własne.
 Źródło: Obliczenia G.Mizerski, na podstawie EPRA, Global REIT Survey, 2014.

 

 

Fragment książki G.Mizerskiego (2016), REITs – efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości, CeDeWu, Warszawa.

Załączniki:

REITs versus kapitalizacja

pobierz pdf

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl