Amerykańskie REIT-y kapitałowe – Czym Są?

20 sierpnia 2018 |

Amerykańskie REIT-y kapitałowe – Czym Są?

REIT-y w USA dzielą się na dwie kategorie: kapitałowe (equity) oraz na hipoteczne (mortgage). REIT-y kapitałowe są właścicielami nieruchomości komercyjnych w odróżnieniu od REIT-ów hipotecznych, które inwestują w papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. Equity REITs stanowią ponad […]

więcej

10 sierpnia 2018 |

WYWIAD Z N. CREEDON – DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM RYNKAMI REITS W GOLDMAN…

Wywiad z Norą Creedon – dyrektorem zarządzającym portfelem REIT-ów i Global Infrastructure Strategies w Goldman Sachs Asset Management Division przeprowadzony w maju 2018 roku dla Magazynu NAREIT. Jak interpretujesz obecną zmienność na rynku i jak wpływa […]

więcej

9 sierpnia 2018 |

REIT-Y JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU PASYWNEGO – CZ. IV

Część IV Inwestowanie w spółki dywidendowe w Polsce to trudne zadanie Inwestowanie dywidendowe zyskuje coraz większą popularność także i w Polsce. Zalety i filozofię takiego inwestowania promuje np. Bankier.pl https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inwestowanie-dywidendowe-Poradnik-dla-poczatkujacych-7601780.html https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dochod-pasywny-z-dywidend-W-Polsce-to-trudne-7606844.html , Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) [2] oraz […]

więcej

3 sierpnia 2018 |

POLITYKA INWESTYCYJNA REIT-ÓW

REIT-y należą do podmiotów ściśle nadzorowanych przez lokalne władze – komisje nadzoru nad rynkiem finansowym oraz urzędy skarbowe.
Przejaw regulowania działalności podmiotów dywidendowych jest najbardziej widoczny w regulacjach dotyczących ich polityki inwestycyjnej. Ustawodawcy, we wszystkich państwach ,w których funkcjonują REIT-y, zarezerwowały sobie prawo do ingerowania w ten obszar działalności.

więcej

1 sierpnia 2018 |

US-REITS – 12% ZYSKU ŚREDNIOROCZNIE

Amerykańskie real estate investment trusts (REITs) są efektywnym instrumentem inwestycyjnym i  atrakcyjną klasą aktywów, która w okresie 1998-2014 przyniosła inwestorom średnioroczny zysk w wysokości ok. 12%. To są główne ustalenia z badań przeprowadzonych przez Beatha  i Flynna […]

więcej

1 sierpnia 2018 |

CORECIVIC REIT – WZROST AKCJI O 136% W 6 MIESIĘCY!

CoreCivic REIT  (NYSE: CXW)  http://www.corecivic.com, to największy operator prywatnych więzień w Stanach Zjednoczonych, posiadający lub kontrolujący 49 zakładów karnych i aresztów oraz 25 obiektów pobytowych dla więźniów, a także zarządzający dodatkowymi jedenastoma rządowymi zakładami poprawczymi i aresztami. […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach