PRACA DOKTORSKA A.MAZURCZAK (2011)

1 października 2017 |

PRACA DOKTORSKA A.MAZURCZAK (2011)

Najobszerniejszą pracą naukową dotyczącą problematyki REITs jest rozprawa doktorska Anny Mazurczak z 2011 roku. Autorka zajęła się problematyką polskiego rynku nieruchomości i jego nieefektywnością w kontekście roli, jaką pełnią fundusze nieruchomościowe typu REITs w rozwoju rynku […]

więcej

28 września 2017 |

DYWERSYFIKACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO O AKCJE REITS (KASPRZAK-CZELEJ 2013)

Zagadnieniem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i ograniczeniu ryzyka portfela akcji poprzez wprowadzenie inwestycji alternatywnych zajmowała się m.in. Kasprzak-Czelej (2013). W swoich badaniach, wśród inwestycji alternatywnych uwzględniła stopę zwrotu z akcji REITs, które następnie zostały porównane z wynikami […]

więcej

15 września 2017 |

FUNDUSZE REITS W HISZPANII (SOCIMIS), (KASPRZAK 2015)

Przedmiotem zainteresowań Kasprzaka (2015) była działalność wybranych SOCIMI – hiszpańskich odpowiedników REITs, w kontekście zastosowania teorii efektywności informacyjnej (ujętej w Hipotezie Rynku Efektywnego, Efficient Market Hypothesis, EMH) E. Fama. Teoria EMH został opracowana w 1970 roku przez […]

więcej

10 września 2017 |

REITS-AMERYKAŃSKIE FUNDUSZE NIERUCHOMOŚCI (2000, BRYX I OLSZEWSKI)

Jednym z pierwszych publikacji polskich dotyczących problematyki REITs była publikacja Bryxa i Olszewskiego z 2000 roku (, w której autorzy w syntetyczny sposób scharakteryzowali rynek REITs w USA. Zarysowana w niej został istota funkcjonowania funduszy nieruchomości, […]

więcej

29 sierpnia 2017 |

KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU REIT-ÓW W USA (CZ. II, LATA 1994 – OBECNIE)

Opis ewolucji REIT-ów amerykańskich w latach 1993-2017. Sektor giełdowych REIT-ów w USA wzrósł wielokrotnie bardziej niż PKB amerykańskie. Obecnie sektor to 222 publiczne REIT-y, a ich kapitalizacja wynosi ponad 1,1 biliona USD. Udział REIT-ów amerykańskich w PKB w USA osiągnął już 5,8%

więcej

27 sierpnia 2017 |

KAMIENIE MILOWE ROZWOJU REIT-ÓW W USA (CZ. I LATA 1960-1993)

Co to są REIT-y i jak rozwijały się na świecie, to pytanie, które zadają sobie wszyscy Ci, którzy interesują się tymi podmiotami. Prawidłowa odpowiedź na te pytania musi uwzględniać rozwój REIT-ów w USA, bowiem to USA […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach