KAPITALIZACJA PUBLICZNYCH REIT-ÓW WYNOSI 1,8 mld USD

1 listopada 2017

Kapitalizacja giełdowa wszystkich publicznych REIT-ów na świecie osiągnęła  w 2015 roku blisko 1,5 biliona USD. REIT-y  notowane na giełdach papierów wartościowych funkcjonują w ok. 40 państwach, z czego w większości z nich dominują podmioty publiczne (notowane na giełdach).

Światowy rynek REITs liczony według kapitalizacji giełdowej publicznych REIT-ów  zdominowany jest przez rynek Ameryki Płn., głownie za sprawą USA (łącznie w sierpniu 2018 wynosiła ok. 1,150 mld USD, co stanowi ponad 2/3 światowego rynku).

Udział rynków Europa i Azji jest podobny (kapitalizacja sektora odpowiednio 187,7 mld USD oraz 176,7 mld USD, co stanowi ok. 13% i 12 %  rynku światowego).  Udział Europy w światowym rynku publicznych REITs jest relatywnie niski. Spowodowane jest to przede wszystkim niedorozwojem rynku niemieckiego i hiszpańskiego.

(Źródło: EPRA, Global REIT Survey 2014, 2015).

Copyright © 2024 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Adream.pl