REITY W AZJI

30 lipca 2018 |

REITY W AZJI

Największym rynkiem REIT-ów w Azji jest Japonia, Hong-Kong oraz Singapur. W Oceanii panuje Australia, w której kapitalizacja AU-REITs w 2017 roku osiągnęła wartość ponad 85 mld USD.

więcej

3 lipca 2018 |

ABC REIT-ÓW (4) – DYWERSYFIKACJA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI

W większości systemów REIT-ów brak jest regulacji dotyczących obowiązkowej dywersyfikacji portfela nieruchomości. O ile polityka inwestycyjna jest nadzorowana i wymagane jest spełnienie określonych warunków, to ustawodawcy – w 24 systemach jakie zbadaliśmy – nie wprowadzili żadnych nakazów dotyczących zróżnicowania aktywów w portfelu.

więcej

30 czerwca 2018 |

REITY w POLSCE OD 2019 ROKU

Polskie REIT-y (F.I.N.N-y) będą mogły działać już od 01 stycznia 2019 roku. Jak informuje Bankier – Leszek Skiba – wiceminister Finansów – ogłosił ten termin na Forum Dialogu Mieszkaniowego, który odbył się w czerwcu 2018 roku. Fundusze […]

więcej

1 czerwca 2018 |

REIT-Y JAKO ŹRÓDŁO DOCHODU PASYWNEGO – CZ. I

Część I. Co to jest dochód pasywny? Polacy bogacą się: poziom depozytów bankowych w Polsce systematycznie zwiększa się i przekroczył już poziom 750 mld zł (stan na koniec listopada 2017)[1]. Wraz ze zwiększeniem oszczędności, polscy inwestorzy […]

więcej

18 maja 2018 |

W SEKTORZE REIT-ÓW KAPITAŁOWYCH STOSOWANE SĄ SPECYFICZNE MIARY EFEKTYWNOŚCI

Analitycy finansowi mają kłopoty z analizą REIT-ów, bowiem klasyczne wskaźniki oceny efektywności spółek opartych na zysku netto tzn. EPS (Earnings Per Share), ceny do zysku P/E (Price To Earnings Ratio), ROA czy ROE nie opisują precyzyjnie […]

więcej

1 kwietnia 2018 |

OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW VS. REIT-Y

W drugim odcinku porównań przedstawimy analizę inwestycji w obligacje polskich przedsiębiorstw vs. REIT-y. Obligacje to specyficzna forma papieru wartościowego o charakterze dłużnym, która polega na umowie pomiędzy emitentem obligacji (przedsiębiorstwie) a nabywcą obligacji (obligatariuszem). Na podstawie tej […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach