DORADCA PREZYDENTA TRUMPA W ZESPOLE INWESTYCYJNYM OMEGA

17 marca 2018 |

DORADCA PREZYDENTA TRUMPA W ZESPOLE INWESTYCYJNYM OMEGA

Jak dowiedziała się Fundacja Edukacji i Badań nad REITs, w zespole inwestycyjnym Omega Capital, który doradza przy zarządzaniu portfelem Omega First REITs Fund RAIF, znalazł się Brad Thomas. Analityk, praktyk, inwestor i jeden z najbardziej doświadczonych […]

więcej

1 marca 2018 |

CONDO-HOTELE VS. REIT-Y

Rozpoczynamy autorski cykl porównań popularnych w Polsce metod inwestowania w porównaniu z REIT-ami, jako oddzielną klasą aktywów. Przedmiotem porównań będą (1) inwestycje w condo-hotele, (2) w mieszkania na wynajem oraz (3) obligacje polskich przedsiębiorstw. Opisane zostaną mocne i słabe strony każdej z inwestycji […]

więcej

1 lutego 2018 |

REITY TO ZYSKOWNY INSTRUMENT INWESTYCYJNY

Instrumenty udziałowe emitowanie przez amerykańskie real estate investment trusts to atrakcyjna klasa aktywów, która zyskownością przewyższa inne papiery wartościowe i formy inwestycji  – taki jest wynik przeglądu badań specjalistycznych, który przedstawił dr Grzegorz Mizerski. Inwestycje w nieruchomości komercyjne via REITy […]

więcej

20 stycznia 2018 |

ARYSTOKRACI DYWIDENDY

Okres początku roku, to czas wypłat dywidendy spółek publicznych. Jak podaje Strefa Inwestorów, na GPW funkcjonuje tylko 15 spółek, które wypłacają nieprzerwanie dywidendy przez 10 lat, które można nazwać “polskimi królami dywidendy”. Do tych spółek można zaliczyć […]

więcej

20 grudnia 2017 |

REITS- DYWIDENDOWY MODEL PRZYCHODÓW (CZĘŚĆ 1)

Dywidenda to część zysku przedsiębiorstwa do podziału pomiędzy akcjonariuszy, która nie zostaje zatrzymana. Spółki wypłacają bowiem dywidendy, z dochodów, które wcześniej zostały opodatkowane korporacyjnym podatkiem dochodowym.[1] Dodatkowo np. w Polsce płatnik dywidendy zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniego […]

więcej

1 grudnia 2017 |

LICZEBNOŚĆ PUBLICZNYCH REIT-ÓW NA ŚWIECIE OSIĄGNĘŁA 875

Na świecie działa ok. 875 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich  występuje w USA (221) oraz Brazylii (187). W Australii działa 52 podmioty, w Tajlandii – 47, a w Japonii – 46. W Europie, wg stanu na […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach