VIVAT AKCJE US-REITS!

25 lutego 2018 |

VIVAT AKCJE US-REITS!

Jak podaje NAREIT (www.reit.com), inwestycje w akcje amerykańskich funduszy dywidendowych przewyższają stopą zwrotu inne klasy aktywów. Gdyby w 1990 roku zainwestować 10 tys. USD w akcje US-REITs i utrzymwać tę inwestycję przez cały ten okres, to […]

więcej

10 lutego 2018 |

ZYSKOWNOŚĆ REITÓW W USA

REIT-y amerykańskie to wysoko-zyskowne podmioty inwestujące w nieruchomości komercyjne. Jak podaje NAREIT – inwestycja polegająca na zakupie w okresie 1990-2015 akcji kapitałowych REIT-ów i pasywnym zarządzaniu (buy and hold) mogła przynieść średniorocznie 11,45% brutto w porównaniu […]

więcej

4 lutego 2018 |

JAK DZIAŁAJĄ REITY?

REIT-y inwestują wyłącznie w nieruchomości komercyjne (REIT-y kapitałowe) lub w pożyczki hipoteczne (REIT-y hipoteczne). Działają jak klasyczne fundusze inwestycyjne: zbierają środki finansowe od inwestorów za które kupują nieruchomości, które następnie wynajmują. Zobacz film Dla tych, którzy […]

więcej

1 lutego 2018 |

USTAWODAWSTWO DOTYCZĄCE REITS W USA

Ewolucja sektora funduszy dywidendowych typu REITs w USA to pochodna zmian w reżimie prawno-instytucjonalnym i amerykańskiego ustawodawstwa podatkowego. Historię USA-REITs tworzy 10 ustaw, które zmieniały reguły gry rynkowej. Tabela. Najważniejsze akty prawne regulujące rynek  USA-REITs w […]

więcej

1 lutego 2018 |

UDZIAŁ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH W AKCJONARIACIE USA-REITS

Udział inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie USA-REITs zwiększa się systematycznie. O ile w w 1993 roku ich udział wynosił ok. 25%, to już w 2009 wzrósł do blisko 65%.  Koncentracja akcjonariatu także zwiększyła się znacząco z 14,77% […]

więcej

1 grudnia 2017 |

LICZEBNOŚĆ PUBLICZNYCH REIT-ÓW NA ŚWIECIE OSIĄGNĘŁA 875

Na świecie działa ok. 875 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich  występuje w USA (221) oraz Brazylii (187). W Australii działa 52 podmioty, w Tajlandii – 47, a w Japonii – 46. W Europie, wg stanu na […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach