CZY WSKAŹNIK POKRYCIA ODSETEK MIERZY SIŁĘ SPRAWNOŚĆ OPERACYJNĄ REIT?

1 czerwca 2018 |

CZY WSKAŹNIK POKRYCIA ODSETEK MIERZY SIŁĘ SPRAWNOŚĆ OPERACYJNĄ REIT?

Wskaźnik pokrycia odsetek (ang. interest coverage ratio) jest powszechnie stosowaną miarą oceny efektywności REITs. Jest to stosunek (iloraz) przychodów operacyjnych REIT (z czynszów, przed amortyzacją środków trwałych, amortyzacją wartości niematerialnych i prawnych, potrąceniem podatków dochodowych i odsetek) do […]

więcej

18 maja 2018 |

W SEKTORZE REIT-ÓW KAPITAŁOWYCH STOSOWANE SĄ SPECYFICZNE MIARY EFEKTYWNOŚCI

Analitycy finansowi mają kłopoty z analizą REIT-ów, bowiem klasyczne wskaźniki oceny efektywności spółek opartych na zysku netto tzn. EPS (Earnings Per Share), ceny do zysku P/E (Price To Earnings Ratio), ROA czy ROE nie opisują precyzyjnie […]

więcej

10 maja 2018 |

Wady i zalety REIT-ów

Animacja przedstawia podstawowy zalety i wady REIT-ów. Do głównych zalet należy zaliczyć: możliwość inwestowania niewielkich kwot w nieruchomości co zmniejsza ryzyka inwestycyjne, zdolność do generowania zysków i budowania wartości dla inwestorów, wysoką efektywność w dywersyfikacji portfela […]

więcej

1 marca 2018 |

ABC REITS (2) – JAK ZARABIAJĄ REITS?

Główną działalnością funduszy dywidendowych typu REITs (ang. core business) jest zarządzanie nieruchomościami, podnoszenie ich wartości i zwiększanie poziomu przychodów czynszowych. Prowadzi to do powiększenia bazy podatkowej, zwiększenia wypłat dla akcjonariuszy i zwiększenia wartości akcji REITs[1]. Generowanie wartości […]

więcej

4 lutego 2018 |

JAK DZIAŁAJĄ REITY?

REIT-y inwestują wyłącznie w nieruchomości komercyjne (REIT-y kapitałowe) lub w pożyczki hipoteczne (REIT-y hipoteczne). Działają jak klasyczne fundusze inwestycyjne: zbierają środki finansowe od inwestorów za które kupują nieruchomości, które następnie wynajmują. Zobacz film Dla tych, którzy […]

więcej

15 stycznia 2018 |

REITY- DYWIDENDOWY MODEL PRZYCHODÓW (CZĘŚĆ 2)

Polityka dywidendowa REIT-ów nie jest uznaniowa. Ograniczenia związane są z następującymi elementami: REIT-y nie zatrzymują osiągniętego zysku w spółce, lecz wypłacają go w formie dywidendy; REIT-y zwolnione są systemowo z podatku od dochodu na poziomie korporacyjnym, […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach