W SEKTORZE REIT-ÓW KAPITAŁOWYCH STOSOWANE SĄ SPECYFICZNE MIARY EFEKTYWNOŚCI

18 maja 2018 |

W SEKTORZE REIT-ÓW KAPITAŁOWYCH STOSOWANE SĄ SPECYFICZNE MIARY EFEKTYWNOŚCI

Analitycy finansowi mają kłopoty z analizą REIT-ów, bowiem klasyczne wskaźniki oceny efektywności spółek opartych na zysku netto tzn. EPS (Earnings Per Share), ceny do zysku P/E (Price To Earnings Ratio), ROA czy ROE nie opisują precyzyjnie […]

więcej

10 lutego 2018 |

ZYSKOWNOŚĆ REITÓW W USA

REIT-y amerykańskie to wysoko-zyskowne podmioty inwestujące w nieruchomości komercyjne. Jak podaje NAREIT – inwestycja polegająca na zakupie w okresie 1990-2015 akcji kapitałowych REIT-ów i pasywnym zarządzaniu (buy and hold) mogła przynieść średniorocznie 11,45% brutto w porównaniu […]

więcej

12 grudnia 2017 |

W EUROPIE DZIAŁA 112 REIT-ÓW NOTOWANYCH NA GIEŁDACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W Europie REIT-Y  działają już w 15 krajach. Pierwszym krajem europejskim (i pierwszym krajem na świecie), który zaimportował system REIT-ów była Holandia.  W 1969 roku parlament holenderski wprowadził reżim fiskalny dla FBI (fiscale beleggingsinstelling). Obecnie, działa tam […]

więcej

1 grudnia 2017 |

LICZEBNOŚĆ PUBLICZNYCH REIT-ÓW NA ŚWIECIE OSIĄGNĘŁA 875

Na świecie działa ok. 875 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich  występuje w USA (221) oraz Brazylii (187). W Australii działa 52 podmioty, w Tajlandii – 47, a w Japonii – 46. W Europie, wg stanu na […]

więcej

3 listopada 2017 |

ZJAWISKO KONCENTRACJI RYNKÓW REITS

Na świecie działa ok. 875 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich  występuje w USA (221) oraz Brazylii (187). W Australii działa 52 podmioty, w Tajlandii – 47, a w Japonii – 46. W Europie REIT-y są zlokalizowane […]

więcej

1 listopada 2017 |

KAPITALIZACJA PUBLICZNYCH REIT-ÓW WYNOSI 1,8 mld USD

Kapitalizacja giełdowa wszystkich publicznych REIT-ów na świecie osiągnęła  w 2015 roku blisko 1,5 biliona USD. REIT-y  notowane na giełdach papierów wartościowych funkcjonują w ok. 40 państwach, z czego w większości z nich dominują podmioty publiczne (notowane […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach