WPŁYW KRYZYSU 2007-2009 NA WYNIKI NOTOWAŃ REITS (MAZURCZAK 2013)

1 grudnia 2017 |

WPŁYW KRYZYSU 2007-2009 NA WYNIKI NOTOWAŃ REITS (MAZURCZAK 2013)

W kolejnej publikacji dotyczącej REITs, Mazurczak (2013) skoncentrowała swoje zainteresowania na wpływie kryzysu finansowego na wyniki notowań USA-REITS. W publikacji wykorzystano dziewięć badań zagranicznych dotyczących REITs. Mazurczak (2013) przedstawiła syntetycznie ewolucję rynku amerykańskiego oraz zreferowano wyniki […]

więcej

12 listopada 2017 |

ROZWÓJ RYNKU FUNDUSZY TYPU REITS (FRĄCZEK 2013)

W swej publikacji Frączek (2013) skoncentrowała swoje zainteresowania na ogólnej charakterystyce sektora REITs na świecie, ze szczególnym podkreśleniem rynku USA i jego ewolucji oraz światowego rynku REITs. Cechą charakterystyczną sektora jest jego wysoka koncentracja. Na podstawie […]

więcej

10 listopada 2017 |

PRACA DOKTORSKA A.TRZEBIŃSKIEGO (2014)

Problematyka REITs była przedmiotem rozprawy doktorskiej A. Trzebińskiego (2014) poświęconej ekonomicznym determinantom stóp zwrotu funduszy nieruchomości w Polsce w latach 2004- 2012. W części teoretycznej, dotyczącej historii i ewolucji światowego rynku funduszy inwestycyjnych inwestujących w nieruchomości […]

więcej

3 listopada 2017 |

ZJAWISKO KONCENTRACJI RYNKÓW REITS

Na świecie działa ok. 875 publicznych REIT-ów. Najwięcej z nich  występuje w USA (221) oraz Brazylii (187). W Australii działa 52 podmioty, w Tajlandii – 47, a w Japonii – 46. W Europie REIT-y są zlokalizowane […]

więcej

1 listopada 2017 |

KAPITALIZACJA PUBLICZNYCH REIT-ÓW WYNOSI 1,8 mld USD

Kapitalizacja giełdowa wszystkich publicznych REIT-ów na świecie osiągnęła  w 2015 roku blisko 1,5 biliona USD. REIT-y  notowane na giełdach papierów wartościowych funkcjonują w ok. 40 państwach, z czego w większości z nich dominują podmioty publiczne (notowane […]

więcej

1 października 2017 |

EWOLUCJA REITS NA ŚWIECIE

Dyfuzja innowacyjnego sposobu finansowania i zarządzania nieruchomościami jakie miała miejsce w USA od 1960 roku przebiegała wolno, ale systematycznie. W latach 1960-1993 reżimy REITs obecne były tylko w trzech krajach: USA, Holandii oraz Australii. Liczba rynków […]

więcej

Copyright © 2021 Fundacja Edukacji i Badań nad REIT - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja:

seminarium o reitach